Aktuális hírek, információk

Állás: óvodapedagógus / horvát nemzetiségi óvodapedagógus

Nagykozári Óvoda- Nagykozár

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Nagykozári Óvoda

óvodapedagógus / horvát nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 7741. Nagykozár, Kossuth u. 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:óvodapedagógusi / horvát nemzetiségi nevelés feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •  Főiskola,óvodapedagógus / horvát nemzetiségi óvodapedagógus szakirány,
  • horvát társalgási szintű nyelvtudás,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

 

Elvárt kompetenciák:

  • magas szintű együttműködő készség
  • nagyfokú tolerancia & empátia
  • közösségi munkára való alkalmasság

 

Pályázati feltételek:

  • lehetőség szerint fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai végzettséget igazoló oklevél, megállapodás esetén érvényes erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően: 2018. szeptember 1.-től betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt:

Hűber Tímea nyújt, a 0670/9424405-ös, vagy

Németh Ágnes, 0630/3780641-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Nagykozári Óvoda, 7741. Nagykozár, Kossuth u. 17. címére történő megküldésével,

-          Elektronikus úton Hűber Tímea részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

-          Személyesen: Nagykozári Óvoda, 7741. Nagykozár, Kossuth uu. 17.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja:2018. július 27.

Lakossági tájékoztató a Kormány által ígért 12.000 forintos rezsitámogatásról

A Kormány a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel márciusban döntött arról a 1072/2018. (III. 9.) Korm. határozatban arról, hogy a lakosságot úgynevezett  rendkívüli téli fűtési rezsicsökkentésben részesíti. Ezen Kormányzati döntés eredményeként jelent meg a földgázt használókat érintően a 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, majd a távhőszolgáltatást igénybe vevőket érintően a 39/2018.   (III. 12.) Korm. Rendelet, melyet az elmúlt hónapokban végrehajtottak. A gázszámlákból levonásra került a kormány által meghatározott támogatás mértéke. Azon lakossági  fogyasztókra, akik nem távhővel, és nem földgázzal fűtenek az alábbiak érvényesek:

 •    A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok  2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról  szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat,
•     A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekről szóló 1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat valamint
•    A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat rendelkezik.                                   

A Kormányhatározatok alapján akik fával és szénnel tüzeltek, azokon  az 5000 lakosságszám alatti településeken, amelyek korábban szociális tűzifapályázat nyertek,   valamint azokon a településeken, ahol egyáltalán nincs a földgáz szolgáltatás kiépítve, ott a háztartások téli rezsicsökkentésére a települési önkormányzatok kisebb központi  támogatást kaptak ezen rezsicsökkentés finanszírozására.

Önkormányzatunk  a Kormánytól összesen 18 m3 tüzifára kapott pót-támogatást, amelyet az arra rászorulóknak kell kiosztani, amely előre láthatólag nem lesz elegendő minden érintettnek (akinek nincs vezetékes gáza és jövedelmi viszonyai sem zárják ki a támogathatóságból). Ennek ellenére az Önkormányzat minden rászorulónak támogatást fog nyújtani.

Megkérjük azokat a lakosokat, akiknél nincs bevezetve a vezetékes gáz, így támogatásban sem részesülhettek, és a pótlólag biztosított   tűzifa-segélyre sem pályáznak, hogy nyújtsanak be kérelmet rendkívüli települési támogatásra.

A jogosultak 12.000 forint egyszeri támogatásban fognak részesülni.

A támogatási kérelmet a Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.

 

Tisztelettel: Képviselő-testület

Tisztelt Nagykozáriak !

A Falunap és Szármafőző fesztivál miatt  a Jegenye u. 13. hsz.-tól a Liget utca   kereszteződéséig a  301.hrsz-ú út (Jegenye utca)  2018. június  30.-án szombaton reggel 7.00 órától 2018. július 01-én reggel 6.00 óráig. le lesz zárva.

Köszönjük türelmüket és megértésüket !

Selmeczi György polgármester

Határszemle 2018

Kötelező adatszolgáltatás