Aktuális hírek, információk

Mandátumszám megállapítása a 2019. évi önkormányzati választásra

Kattintson a képre a megynyitáshoz

Tisztelt Nagykozáriak !

A képviselő-testület és valamennyi önkormányzati dolgozó nevében kívánok mindenkinek Boldog Új Évet !

Selmeczi György polgármester

KMB Fogadóóra

Minden hónap második keddjén 14:00-15:00 óra

Nagykozár, Ifjúság útja 1/A. szám (KMB Iroda)

László Zoltán r, főtörzsőrmester, körzeti megbízott

Tisztelt Nagykozáriak !

A mai napon megkezdtük a képviselő-testület által megszavazott,  5000 Ft.-os vásárlási utalványok kézbesítését , amelyet minden 65 évet betöltött nagykozári  lakosnak eljuttatunk. A képviselő-testület ezen kívül minden 2018. évben született nagykozári újszülöttnek 30.000 Ft.  egyszeri támogatást nyújtott.

Az át nem vett utalványokat január 15.-ig a Nagykozári KÖH pénzügyi irodájában lehet személyesen, vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással átvenni.

Boldog Új Évet kívánok minden nagykozári lakosnak: Selmeczi György polgármester

Hulladékszállítási menetrend 2019.

Megtekintéshez, kattintson a képre (pdf)