Adatlapok, Űrlapok és tájékoztatók

 

Árverési hirdetmény

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal árverési hirdetménye – Nagykozár zártkert 422 hrsz

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal árverési hirdetménye – Nagykozár zártkert 901/1 hrsz

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal árverési hirdetménye – Nagykozár zártkert 419 hrsz

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal árverési hirdetménye – Nagykozár zártkert 509 hrsz

 


A települési ivóvíz minőségre vonatkozó adatok az alábbi linken érhetőek el:

Nagykozár község ivóvíz tájékoztató

 


 

Az itt található dokumentumok .pdf formátumúak. Ezek megtekintéséhez valamint nyomtatásához az Acrobat Reader dokumentumkezelő szoftver szükséges. Amennyiben az Ön számítógépén nincs ez a szoftver telepítve, akkor ingyenesen letöltheti innen.

Kutak engedélyeztetése 2020

 

Tájékoztató: A kutak fennmaradási engedélyeztetési eljárásáról

Megrendelő: Kút fennmaradási engedélyeztetési megrendelő lap

Kérelem: Kút fennmaradási engedélyeztetéshez nyújtott támogatásra


 

 

 

 

 

 

Birtokvédelmi perekben jogi képviselővel eljáró fél és belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet  által benyújtandó nyomtatványok

 

 

 

 

 

Elektronikus keresetlevél

K01 - Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

P26 - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatására iránti perben

Az elektronikus űrlap kitöltéséhet használják az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot, amely letölthető >>ITT<<.

 

BEVALLÁSI - BEJELENTŐ adatlapok:

 

ADÓNEMEK SZÁMLASZÁMAI:

Nagykozár Önkormányzat Gépjármű adó számla:

11731001-15332848-08970000

 

Nagykozár Önkormányzat Kommunális adó számla:

11731001-15332848-02820000

 

Nagykozár Önkormányzat Iparűzési adó számla:

11731001-15332848-03540000

 

Nagykozár Önkormányzat Telekadó számla:

11731001-15332848-02510000

 

Nagykozár Önkormányzat Késedelmi pótlék számla:

11731001-15332848-03780000

 

Nagykozár Önkormányzat Egyéb bevétel számla:

11731001-15332848-08800000

 

Nagykozár Önkormányzat Idegen bevétel számla:

11731001-15332848-04400000

 

Nagykozár Önkormányzat Bírság számla:

11731001-15332848-03610000

 

Nagykozár Önkormányzat Eljárási illeték számla:

11731001-15332848-03470000

 

egyéb dokumentumok:

 

IVÓVÍZ BEKÖTÉS

 

KERESKEDELEM

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.tv.(Ker.tv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza.
Az a kereskedő, aki engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Ker. tv. 3.§ (4) bek.-e alapján maga választhatja meg.
A Kormány kereskedelmi hatóságként a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Az üzlet az üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel, egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető.
A Korm. rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza a kereskedő által forgalmazható termékköröket. A 3.sz. melléklet a kizárólag üzletben forgalmazható - ezáltal működési engedélyköteles - termékek felsorolását tartalmazza.
A bejelentést és a kérelmet formanyomtatványon kell megtenni, illetve benyújtani.
Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintézők szolgálnak.

  • A működési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 10.000,-Ft
  • A működési engedély módosítása iránti kérelem: 3.000,-Ft
  • A működési engedély másodlat kiállításának illetéke: 3.000,-Ft
  • A bejelentés illetéke: 2.200.-Ft
  • A bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentésének illetéke: 2.200.-Ft

 

LETÖLTHETŐ ŰRLAPOK:

 

Nyilvántartások:

 

 

NEFMI Szociális, Család- és Ifjúságért Felelős Államtitkárság:

Szociális, Család- és Ifjúságért Felelős Államtitkárság tájékoztató füzetei:

Leporellók nyomtatható formában:

 

egyéb: Családpolitikai Szótár 2011

 

Beszámoló: Szieberth Puszta Kft.