Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Aktuális hírek, információk

Július 28.-tól

Tisztelt Nagykozáriak !

Az Akác , Nyírfa és Liget utcákban az útépítés a vállalkozó jelzése szerint július 28.-án (csütörtök) folytatódik.

Kérjük az érintett utcák lakóit, hogy az útpadkán építési anyagot, törmeléket ne hagyjanak, mert akadályozzák a munkavégzést. Július 28.-tól a gépjárműveiket NE hagyják sem az úttesten, sem az útpadkán napközben, mert ezzel akadályozhatják a munkavégzést.

Kérjük Önöket, hogy figyeljék az utca elején lévő hirdetőtáblákat és a www.nagykozar.hu weblapot, mert a vállalkozó ott fogja jelezni, ha az útburkolás miatt melyik napon, melyik útszakaszt zárja le ideiglenesen a forgalom elől.

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket, az utat Önöknek építjük!

Tisztelettel: Selmeczi György polgármester

Akác, Nyírfa és Liget utcák padkarendezése

Tisztelt Nagykozáriak !

Az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a P-R Útépítő Kft.-vel  (cégjegyzékszám: 02-09-079186, képviseli: Piry Róbert ügyvezető) az  Akác , Nyírfa és  Liget utcák padkarendezése  és ároktisztítása, illetve padkaépítés és mart aszfaltos burkolás tárgyában.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkát a Vállalkozó jelzése szerint július 18.-án (hétfőn) kezdi meg és szerződés szerint augusztus 31.-ig be kell fejezni.

Kérjük az érintett utcák lakóit, hogy a gépjárműveiket NE hagyják sem az  úttesten, sem az útpadkán napközben, mert ezzel akadályozhatják a munkavégzést.

Kérjük Önöket, hogy figyeljék az utca elején lévő hirdetőtáblákat és a www.nagykozar.hu weblapot, mert a vállalkozó ott fogja jelezni, hogy az útburkolás miatt melyik napon,  melyik útszakaszt zárja le ideiglenesen a forgalom elől.

A vállalkozási díj : bruttó 12.246.102 Ft, melyet az Önkormányzat 100% saját forrásból biztosít.

Műszaki ellenőr: Kiss Endre E.V. (7754 Bóly, Szabadság u. 23.)

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket, az utat Önöknek építjük!

Tisztelettel:    Selmeczi György polgármester

Tájékoztatás a körzeti megbízott fogadóórájáról

Tisztelt Nagykozáriak !

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint bejelentem, hogy a II. félévben az alábbi időpontokban lesz testületi ülés:

Július 13., szeptember 14., október 12., november 9., december 14.  Az évadzáró, ünnepi ülés időpontja december 28.

Tisztelettel: Selmeczi György polgármester

Ebtartás és sétáltatás...

Tisztelt Nagykozáriak !

Az elmúlt időszakban –főleg az ebtartással, még konkrétabban a kutyák közterületen történő sétáltatásával kapcsolatban- számos panasz érkezett a Nagykozári KÖH-be.

Az Alkotmánybíróság 146/2011.(XII.2.) AB határozatában jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában döntött. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) megalkotását követően a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása sem lehet helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy, ezért az erre vonatkozó helyi rendeletet az önkormányzat 2016. januárjában hatályon kívül helyezte.

 Az állatok tartása a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.), az állatokvédelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Áv. tv. ) és a 41 /2010 (II.26.) Korm. rendelet szabályainak betartásával történhet.

A közterületen történő kutyasétáltatás szabályait megszegőkkel szemben  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. törvény alapján a Pécsi Járási Hivatal jár el.

 

„Veszélyeztetés kutyával

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b)411 természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,

szabálysértést követ el.

(2)412 Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

(3)413 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.”

41 /2010 (II.26.) Korm. rendelet:

„17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

(3)31 Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.”

 

Kutya által okozott sérülést a Nagykozári KÖH.-ben is be kell jelenteni !

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét !

Nagykozár, 2016. május 30.

Dr. Jávorcsik Béla jegyző