Házszámok feltüntetése

Tisztelt Nagykozáriak !

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése értelmében minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. 

A fenti jogszabályra tekintettel ezúton kérjük lakosokat, hogy amelyik házon nincs, vagy nem olvasható a házszám, ott haladéktalanul helyezzék ki a közterületről  jó látható helyre.

A házak számozása nemcsak a közszolgáltatók, de egyéb hatóságok, közrendvédelmi szervek és a mentők munkáját is megkönnyíti.