Lomtalanítás: 2023.10.12.

Tisztelt Nagykozáriak !

2023. 10.12.-én (csütörtökön) lomtalanítás lesz Nagykozárban.

A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára. 

A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérjük, szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat.

A lomtalanítás keretén belül nem szállítjuk el (abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék csak részben tartalmazza az alábbiakat:  

  • az építési, bontási törmelék (pl. beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC-csésze, mosdókagyló, ablaküveg, síküveg);
  • fémhulladék (pl.: vasalatok);
  • a kerti biohulladék (pl. fanyesedék, faág, lomb);
  • a háztartásokban keletkező vegyes hulladék (kommunális hulladék);
  • az elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladék;
  • az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladék (pl. autóalkatrész, szerszámok);
  • az állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladék;
  • a gumiabroncs;
  • az elektronikai hulladék (pl., háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek alkatrészei, szórakoztató eszközök – rádió, TV és alkatrészei, lejátszók, szerszámgépek);
  • a veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.)

 

A lomtalanítás során el nem vitt hulladékot a hulladék kihelyezőjének 24 órán belül el kell távolítania közterületről, ellenkező esetben szabálysértési eljárást indítunk.

Önkormányzat