Tisztelt Nagykozáriak!

A nagykozári képviselő-testület a 65 év feletti helyi lakosok részére 20.000 Ft. vásárlási utalványt ajándékoz. Az utalvány kézbesítését megkezdtük.

Ahol nem sikerül a kézbesítés valamilyen okból, az érintettek az utalványt 2024. január 2.-4. között reggel 9 órától 11 óráig átvehetik a Polgármesteri Hivatalban a díszteremben.

Aki nem tud személyesen lejönni, teljes bizonyító erejű magánokirattal (két tanúval megerősített meghatalmazás) ellátott meghatalmazott útján is felveheti a támogatást.

Selmeczi György polgármester