Aktuális hírek, információk

Véradás: 2023. június 05.

Eboltás: 2023. május 14.

Tisztelt Nagykozáriak !

Áprilisban megkezdődik a Zsemenye-dűlőben lévő 027 hrsz.-ú aszfaltos út felújítása és padkarendezése. A projekt teljes költsége 20.898.606 Ft, melyből 19.642.628 Ft. támogatást Széchenyi 2020 program keretén a Vidékfejlesztési Programból kapott az önkormányzat. A munkálatok idején időszakos forgalomkorlátozás várható, melyről az érintetteket helyszíni hirdetmény formájában értesítjük.

A képviselő-testület nevében: Selmeczi György polgármeste

Óvodai beiratás

Tisztelt Nagykozáriak !

A település egészére kiterjesztett korlátozott sebességű övezet (40 km/h) megszüntetésre kerül március 20.-án (hétfőn). A „Lakott terület kezdete” táblák alá kihelyezett sebességkorlátozó táblákat -az 56122 jelű bekötőút tekintetében a Magyar Közút engedélyével -leszereljük. A jelenlegi ideiglenes sebességcsökkentő borda helyére 2 db. lassító párnát  (1800x3000x65 mm) helyezünk ki. Egyidejűleg a korábban kihelyezett 20 km/h sebességkorlátozó táblákat 30 km/h sebességkorlátozó táblára cseréljük le és a  lassító párnát követően a Pécsi utcában sebességkorlátozást  hozzávetőlegesen 100 méterre feloldjuk.

Az Óvoda elé kiépítésre kerül 4 db lassító párna 30 km/h sebességkorlátozás egyidejű elrendelésével.

Kérjük a lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be az előírt sebességhatárokat.

Nagykozár, 2023. 03. 16.

Tisztelettel: Képviselő-testület