Aktuális hírek, információk

Barnaszén lakossági felmérés

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.
Erre tekintettel felhívjuk a Nagykozárban és Magyarsarlóson élők figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni az Önkormányzatnál.

Az igények felmérése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja.

Az igényeket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, 06-72 473-430-as telefonszámon, személyesen a Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Az igények benyújtásának határideje: 2022. szeptember 28. 18.00

Földgáz kedvezmény

A  többgenerációs ház kedvezményes gázfogyasztásával kapcsolatos tájékoztatás és kérelem.

Tájékoztató földgázkedvezményről (pdf)

Földgázkedvezmény kérelem (word)

NFK Hirdetmény

 NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény 2022. I. ütem

Tisztelt Nagykozáriak !

A Kormányhivatal 08. 23.-án délután tájékoztatott bennünket, hogy a korábbi döntéssel ellentétben minden közmunkás státusza megmaradhat, pontosan fogalmazva mindenkivel új szerződést kötnek.

A fentiek értelmében Borsodiné Csuka Mária is maradhat közfoglalkoztatottként alkalmazva, ezért a könyvtári szolgáltatást szeptembertől változatlan formában ő látja el. Erről értesítettük a Csorba Győző Könyvtár területi referensét.

Ettől függetlenül az Önkormányzat köteles közművelődési szakembert alkalmazni a közösségi színtér működtetéséhez, így a kiírt pályázatot az önkormányzat nem vonja vissza, arról érvényes pályázat esetén érdemben fog dönteni, de ez a könyvtár működését nem fogja érinteni.

Nagykozár, 2022. 08. 24.

                                                A képviselő-testület nevében:   Selmeczi György polgármester

Állás: közművelődési szakember és könyvtáros

Nagykozári Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Művelődési Ház Nagykozár  közművelődési szakember és könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7741 Nagykozár, Kossuth utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben, valamint az önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatok ellátása. Közművelődési, kulturális, önkormányzati programok szervezése, bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése, közösségépítés minden korosztály számára. A közösségi színtér működésének elősegítése. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel követése, arról való tájékoztatás, pályázatok előkészítésé és a megvalósításban való aktív részvétel. Munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása, szolgáltatási terv készítése, közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elkészítése. A helyi könyvtár üzemeltetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, közművelődési munkatárs,
  • Középfokú képesítés, 475/2020. Korm. rendelet 2. számú mellékletében jelölt releváns közművelődési szakképesítés , 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló irat fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, Művelődésszervező/közösségszervező,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Selmeczi György nyújt, a 06 30 442 8249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  Postai úton, a pályázatnak a Nagykozári Önkormányzat címére történő megküldésével (7741 Nagykozár, Kossuth utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1474/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember és könyvtáros.
  • Elektronikus úton Selmeczi György részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykozar.hu honlapon szerezhet.