Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal

A Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal címe:
7741 Nagykozár
Kossuth L. út 32.
Telefon: 30 / 465 24 31
Telefon: 72 / 473 430

jegyző: Dr. Jávorcsik Béla

Az 1900-as évek első felében a körjegyzőséget Nagykozár központtal Hásságy, Magyarsarlós, Romonya és Püspökbogád (ma: Bogád) községek alkották. A községi tanács 1950-ben jött létre, 1966-ban pedig Nagykozár, Romonya és Bogád Községi Közös Tanácsot hoztak létre. A demokratikus változásokat követően 1990.-ben megalakul a körjegyzőség. 2000. január 1.-jével kiválik Bogád és Romonya és külön körjegyzőséget alakít. Jelenleg Nagykozár és Magyarsarlós községek önkormányzatai, valamint a mindkét településen működő német helyi kisebbségi önkormányzatok tartoznak a Körjegyzőséghez.

2013. január 01 napjával a körjegyzőség megszűnt és azonos tagokkal létrehozták a Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói:

Jegyző:

 

Dr. Jávorcsik Béla

(72) 473 430

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Igazgatási ügyintézők:

 

Kanyik Diána

(72) 473 430 (3. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pap Lászlóné

(72) 473 430 (3. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Pénzügyi ügyintézők:

 

Piller Norbertné

(72) 473 430 (1. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Seriné Szabó Éva

(72) 473 430 (1. számú mellék) Gazdasági vezető

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Adóügyi ügyintéző:

 

Patonainé Szabó Hajnalka

(72) 473 430 (1. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A hivatalban elektronikus ügyintézésre is lehetőség van!

A Hivatal nyitva tartása:

Hétfőtől-Csütörtökig: délelőtt 8-12 óráig, délután 13-15 óráig

Pénteken: délelőtt 8-10 óráig.

 

Tisztelt Magyarsarlósi és Nagykozári Lakosok!

A Baranya Megyei Kormányhivatallal és a  Pécsi Járási Hivatallal kötött megállapodás  értelmében 2013. március 14.-től csütörtökönként 8 és 9 óra között a Pécsi Járási Hivatalhoz tartozó ügyekben  ügysegéd tart ügyfélfogadást a Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében.

Tisztelettel : dr. Jávorcsik Béla jegyző

Hatáskörök leírása

Kanyik Diána igazgatási ügyintéző

Igazgatás

 • hagyaték,
 • adó és értékbizonyítvány,
 • hatósági bizonyítvány,
 • hatósági igazolás,
 • lakáscélú támogatáshoz igazolás,
 • hirdetmények kifüggesztése, levétele,
 • közlekedési támogatások
  • gk. szerzési
  • átalakítási
  • közlekedési
 • vállalkozói ig. nyilvántartása,
 • működési engedélyek kiadása
  • visszavonása
  • módosítása
  • ellenőrzése
  • negyedéves statisztika
 • pénznyerő automata szakh. eng.,
 • szakértői vizsgálatról nyilvántartás (iskolaérettség),

 

Népesség

 • lakcím bejelentés,
 • fiktiválás,
 • nyilvántartás kézi, gépi,
 • ezekről igazolás kiadása,
 • adatmódosítások, javítások, stb.

 

Választás

 • névjegyzék vezetése,
 • igazolások vezetése,
 • ki- bejelentkezők,

 

Szociális igazgatás

 • ápolási díj + nyilvántartás, 2 évenkénti felülvizsg.,
 • rendszeres szoc. segély + nyilvántartás, évenkénti felülvizsg.,
 • átmeneti segély,
 • temetési segély,
 • köztemetés,
 • közgyógyellátás
  • alanyi jogon kiadott
  • normatív jogon kiadott
  • méltányosságból jogon kiadott
  • nyilvántartás, egyeztetés
 • szociális étkezés,
  • megállapítása
  • éves felülvizsgálata
 • szoc. otthoni elhelyezés
  • ÖNO beutalás
  • nyilvántartás
 • lakásfenntartási támogatás,
  • normatív
  • méltányos
  • nyilvántartás
 • időskorúak járadéka + nyilvántartás,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • megállapítása
  • megszüntetése
  • éves felülvizsgálata + nyilvántartás
 • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása,
 • étkezési kedvezmény, iskola, pénzbeni támogatások éves statisztikája,

 

KATASZTER gépi vezetése.

.

Pap Lászlóné igazgatási ügyintéző

Anyakönyvvezetői feladatok

Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.

 • Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyvezés, utólagos bejegyzések teljesítése, illetve rögzítése az elektronikus anyakönyvben.
 • Családi eseményeket (házasságkötés, névadó) megelőző eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes lebonyolítása.
 • Közreműködés felmentés megadásában a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alól.
 • Anyakönyvi kivonat és másolat kiadása elektronikus anyakönyvből.
 • Magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének előkészítése (jegyzőkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történő felterjesztése) hazai anyakönyvezés céljából.
 • Házassági névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzőkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, elektronikus anyakönyv vezetése, adatszolgáltatás) ellátása.
 • Születési családi és/vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő (kérelem nyomtatvány kitöltése és továbbítása a az illetékes szervhez ) eljárás.
 • Kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő jognyilatkozattal.
 • Anyakönyvi adatváltozások rögzítése , nyilvántartása.
 • Statisztikai Hivatal felé adatszolgáltatás teljesítése
 • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

Munkaidőn kívül, illetve a heti szabad- és pihenőnapokon is el kell látni az alábbi szolgáltatásokat:

 • házasságkötés
 • névadó ünnepség
 • választások, népszavazás lebonyolítása

 

 • TEMETŐ NYILVÁNTARTÁS

 

Mezőgazdaság

 • felszólítás gyomirtásra,  PBR rendszer üzemeltetése
 • méhészek
  • nyilvántartása
  • vándoroltatás
  • méhcsaládok id. ig.
 • növényvédelmi munkákról tájékoztatás,

 

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok (közös munkakör)

Polgárok személyi adatainak és lakcímeinek nyilvántartása, népesség-nyilvántartással, népszámlálással kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

 • közterület elnevezések,
 • házszámozás,
 • címnyilvántartás és lakcím-bejelentkezés,
 • JAR (Jegyzői Adattisztító Rendszer) kezelése, karbantartása, frissítése.
 • KCR (Közhiteles Címregiszter Rendszer) kezelése, karbantartása, frissítése.
 • TSZR (Települési Szolgáltató Rendszer) kezelése, karbantartása, frissítése.  
 • Földhivatali koordináták berögzítése   határozatok alapján.
 • Hatósági igazolás és hatósági bizonyítvány kiadása.
 • Jegyzői igazolások kiadása a MÁK által nyújtandó lakásvásárlási, lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez. 

I. fokú építési munkák

 • építési engedélyek nyilvántartása,
 • szakhatósági engedély
 • útfelbontás
 • távközlés, víz, villany, gáz, kábelfektetés
 • vezetékjog bejegyzés
 • szennyvíztároló építés
 • Kútfúrási engedély kiadása
 • Gyümölcsfa telepítés, szőlő kivágási engedély
 • Közútkezelői hozzájárulás – Tulajdonosi hozzájárulás
 • Közterület bérleti szerződés – polgármester által átruházott mértékig.

 

Vegyes igazgatási feladatok

 • Gondoskodik a bírósági végrehajtó által kibocsátott és megküldött árverési hirdetmények kifüggesztéséről, záradékolásáról visszaküldéséről
 • Ellátja a termőföld bérbeadásával, adás-vételével kapcsolatos nyilvántartási és hirdetési feladatokat.

     -    Közreműködik a választások, népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolításában

 

Ügykezelés-iktatáshoz kapcsolódó feladatok:

 • A nagykozári, magyarsarlósi önkormányzatok és a KÖH ügyiratainak iktatása, tárgymutatózása, ügyiratok kezelése.
 • Gépeli, valamint naprakészen nyilvántartja nagykozári és magyarsarlósi önkormányzatok rendeleteit, elvégzi azok egységes szerkezetbe foglalását.
 • Gondoskodik a nagykozári rendeletek honlapon történő megjelenéséről.
 • Gépeli az önkormányzatok képviselő-testületi üléseiről készült jegyzőkönyveket, aláírás után  felterjeszti a Nemzeti Jogszabálytárba.
 • Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátása,NJT felterjesztések.
 • Elvégzi a Rendeletek, és Egységes rendeletek  Nemzeti Jogszabály tárba történő továbbítását.
 • Vezeti az előadói munkakönyveket.
 • Kezeli a KÖH kézi, és központi irattárát, kapcsolatot tart a Nemzeti Levéltárral, elvégzi a szükséges iratselejtezést.
 • Elkészíti a KÖH  és az önkormányzatok részére a szükséges fénymásolatokat, azok esetleges kötését.
 • Küldi és fogadj a faxon érkező iratokat.
 • Nyilvántartja a KÖH, valamint a Nagykozár és Magyarsarlós önkormányzatai hivatalos bélyegzőit.
 • Részt vesz az évi leltározási munkálatokba.
 • Gondoskodik az irodaszerek KÖH-nél használatos nyomtatványok beszerzéséről, irodagép (fénymásoló) karbantartásáról.
 • Részt vesz az országgyűlési képviselők, a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők általános és időközi választásának munkájában
 • Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízottként felel a „zöld beszerzés” megvalósításáért (2011-től a felhasznált újrahasznosítható papír aránya 15%-nál magasabb legyen )

Piller Norbertné pénzügyi ügyintéző

 • Beérkező számlák érkeztetése, nyilvántartásba vétele, kontírozása, utalása.
 • Rendszeres kifizetések nyilvántartása. Munkabérek és rendszeres kifizetések utalása.
 • Minden hónap 2-ig elkészíti az IMI rendszeren keresztül a táppénzről és a helyi kifizetésekről szóló jelentést, minden hónap 5-ig pedig a változóbéreket.
 • Munkaügyi feladatok ellátása. Jogviszonnyal, bérekkel kapcsolatos iratok elkészítése az IMI rendszerrel.
 • Bankkivonatok felszerelése, könyvelésre előkészítése.
 • Pénztáros távolléte idején a pénztárosi feladatok ellátása.
 • Állóeszköz nyilvántartás vezetése, negyedévenkénti értékcsökkenési leírás elvégzése, kontírozása, könyvelésre előkészítése.
 • Postabélyeg nyilvántartás vezetése.
 • Kimenő számlák készítése.
 • Beszámoló, költségvetés készítésében közreműködés.
 • Éves leltár és selejtezés készítése.
.

Seriné Szabó Éva pénzügyi igazgatás

 • Beérkező számlák nyilvántartásba vétele, utalásra előkészítése.
 • Számlakivonatok és pénztárból történő kifizetések könyvelésre előkészítése és könyvelése.
 • Munkabérek és járulékainak kontírozása könyvelése.
 • Költségvetések (önkormányzati és intézményi) előkészítése és elkészítése, illetve rögzítése.
 • Éves és féléves beszámolók elkészítése, rögzítése.
 • A költségvetési törvényben megengedett kifizetések (gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj, közcélú foglalkoztatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, mozgáskorlátozott támogatások) visszaigénylése MÁK-tól minden hónap 10-ig.
 • Normatívák igénylése és lemondása évente 4 alkalommal (április 30, július 31, október 15 és november 10, a következő évre).
 • Ügyiratok intézése.
 • Kimenő számlák elkészítése, ÁFA bevallás elkészítése.
 • Negyedéves PM infó és mérlegjelentés elkészítése és továbbítása a MÁK felé.
 • A költségvetés és beszámoló előterjesztésének előkészítése a testületi ülésekre.
 • Az országgyűlési és helyhatósági választásokon való részvétel, és a választások pénzügyi elszámolásának elkészítése.
 • MEP-pel történő kapcsolattartás a védőnői és iskola egészségügyi finanszírozással kapcsolatban.
.

Patonainé Szabó Hajnalka adóügyi ügyintéző

 • Adó és azzal kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Gépjárműadó, iparűzési adó, kommunális adó:  Kivetése, könyvelése, behajtása.
 • Gépjárműadó, kommunális adó:  Évente a befizetési csekkek postázása, ha adóváltozás van a határozatok elkészítése és postázása.
 • Gépjárműadó: Az Okmányirodától kapott havi adatok feldolgozása, adókivetés, törlés.
 • Iparűzési adó: Minden év május 31-ig esedékes adóbevallások feldolgozása, fizetési meghagyások elkészítése, postázása.
 • Egyéb bevételek számlán, idegen bevételek számlán, illeték bevételek számlán a kötelezettségek előírása, behajtása.
 • 8 féle adószámla kivonatainak szerelése, könyvelése.
 • Számlaegyenlegek lekérdezése és postázása augusztus, illetve október hónapban.
 • Külső hatóság megkeresésére fizetési felszólítás, behajtás.
 • Megkeresésre vagyoni helyzet igazolása.
 • Kérelemre adóigazolás kiadása.
 • Pénztár és azzal összefüggő feladatok:
 • Körjegyzőség
 • Nagykozár: 
  • önkormányzat
  • óvoda
  • öregek otthona
  • kisebbségi önkormányzat
 • Magyarsarlós:
  • önkormányzat
  • kisebbségi önkormányzat
 • készpénzforgalom bonyolítása, elszámoltatás.
 • Mikrobusz elszámoltatása.

 

Egyéb feladatok: Köztisztviselők, képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelése. Köztisztviselők adatinak nyilvántartása, KÖZIGTAD vezetése

.

 

Szabályzatok, dokumentumok