Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Nagykozár közterületeinek és ingatlanállományának karbantartása

Ajánlattételi felhívás

Nagykozár  közterületeinek és ingatlanállományának karbantartása

Nagykozár Község Önkormányzata zártkörű  pályázatot hirdet Nagykozár  közterületeinek karbantartására 2011. május 20. - 2015. március  15. közötti időszakra.

Ajánlatot kizárólag nagykozári lakcímmel rendelkező magánszemély, illetve nagykozári székhelyű, vagy telephelyű  jogi személyek/vállalkozások adhatnak be.

A döntési eljárásból ki kell zárni azt, akinek  a pályázat elbírálásakor helyi adóhatóság felé tartozása van. Az ajánlattevőknek írásban nyilatkoznia kell, melyben felhatalmazza az ajánlatkérőt, hogy a helyi adóhatóságtól az adótartozásról információt kérjen.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beérkezett árajánlatok elégtelensége esetén új eljárást folytasson le. Az ajánlatokat zárt borítékban április 04.-én 15 óráig  a körjegyzőhöz kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni. A borítékra nyomtatott betűkkel rá kell írni :”ÁRAJÁNLAT-KÖZTERÜLET”

Elbírálás várható határideje: április 13.

-Az ajánlatot kérjük eredeti iratban megküldeni. Az ajánlat kidolgozását és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat nem térítjük meg akkor sem, ha nem jön létre semmilyen szerződés.

-Ajánlattevő a számított költségvetést illetve kalkulációt a szerződéskötéskor már nem változtathatja.

-Valamennyi ajánlati ár a teljes feladatra (közterület karbantartás) érvényes, ez alól kivételt jelent a „Zöldterület” megnevezésű dokumentum 35. pontja, melyre külön soron feltüntetett árajánlatot kell adni , vagy nyilatkozni kell, hogy az árajánlat tartalmazza annak költségeit is!

-A takarításra külön is lehet pályázatot benyújtani. A takarítószerek, takarítóeszközök értékét tartalmaznia kell a vállalási árnak, a fogyóeszközöket (WC papír, szappan stb. nem).

-Ajánlattevő a leadás előtt köteles a feladat tartalmáról teljes mértékben tájékozódni.

-Műszaki észrevételeit a tervezett feladattal legkésőbb az ajánlat benyújtásakor írásban közölheti.

-Ajánlattevőnek jogában áll egyedi megoldást javasolni, amit külön függelékben ajánlhat.

-Ajánlattevő vállalja, hogy szerződéskötés esetén az összes munkát szakszerűen, a technika mai színvonalának megfelelően, a hatósági előírásoknak megfelelően készíti el

-Ajánlattevő írásban nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik a kivitelezéshez szükséges szakállománnyal.

-Alvállalkozó igénybevételéhez megrendelő írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben elmulasztja az alvállalkozó bejelentését, megrendelő elállhat a szerződéskötéstől.

-Az esetleges alvállalkozója munkájáért teljes felelősséggel tartozik ajánlattevő.

-Műszaki jellegű kérdésekkel kérem, forduljon munkatársunkhoz:

Szakmai kapcsolattartó: Csányi József  falugondnok

30/709-1225 * 7741 Nagykozár, Kossuth u. 32.

j.csanyi@mailbox.hu