Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVÓNŐI PÁLYÁZAT

Nagykozári Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykozári Óvoda  nemzetiségi óvónő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7741 Nagykozár, Kossuth utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ellátja az óvónői feladatokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, nemzetiségi óvodapedagógus,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,
 • Pedagógusi munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Nemzetiségi óvodapedagógus,
 • Horvát nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,
 • Pedagógusi munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Nagykozári, vagy attól maximum 5 km-re lévő lakcím.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik. A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük benyújtani. - nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hűber Tímea, óvodavezető nyújt, a 72 473 592 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykozári Óvoda címére történő megküldésével (7741 Nagykozár Község Önkormányzata, Kossuth Lajos utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: közigállás/220-2/201 , valamint a munkakör megnevezését: nemzetiségi óvónő.
 • Személyesen: Hűber Tímea, óvodavezető, Baranya megye, 7741 Nagykozár, Kossuth utca 17. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat 2013. augusztus 19.-ig kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.nagykozar.hu
 • KÖZIGÁLLÁS

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykozar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Közigállason: http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=149583