Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Pályázat: Falugondnok

Nagykozár Község Önkormányzata  pályázatot hirdet falugondnoki feladatok  megbízásos jogviszonyban történő ellátására 2015.január 01. - 2015. december 31. közötti időszakra. A megbízás meghosszabbítható.

Pályázatot  magánszemélyek adhatnak be. A pályázatok elbírálásánál a nagykozári lakcím előnyt jelent.

A döntési eljárásból ki kell zárni azt, akinek  a pályázat elbírálásakor helyi adóhatóság felé mint magánszemélynek, illetve az olyan  gazdasági társaságnak, melyben 25%-ot meghaladó mértékű tulajdonnal rendelkezik, tartozása van. A pályázónak  írásban nyilatkoznia kell, melyben felhatalmazza az ajánlatkérőt, hogy a helyi adóhatóságtól az adótartozásról információt kérjen.

Megbízási díj : Bruttó 100.000 Ft.

Munkaidő : 4 óra törzsidő + 2 óra rugalmas munkaidő (akár hétvégén is)

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:

  •     Büntetlen előélet
  •     Legalább „B” kategóriás járművezetői engedély
  •     Legalább középfokú műszaki végzettség

 

Megbízott feladata: Közmunkások részére munka kiadás , ellenőrzés, készpénz kihozatal bankból, kisteherautó vezetése, kisebb javítások, temető és kultúrházgondnok irányítása.

Előnyt jelent: Üzemeltetői, karbantartói, vagy ingatlankezelői gyakorlat

Kötelező csatolni: Rövid, szakmai életrajzot, végzettség igazolását (bizonyítvány, jogosítvány )  másolatban

Kötelező nyilatkozni : Az adótartozás ellenőrzéséről, illetve a büntetlen előéletről (a nyertes pályázónak be kell szereznie az erkölcsi bizonyítványt).

Az pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a beérkezett pályázatok  elégtelensége esetén új eljárást folytasson le. Az ajánlatokat zárt borítékban december 9.-én  15 óráig  a polgármesterhez kell személyesen eljuttatni. A borítékra nyomtatott betűkkel rá kell írni :”PÁLYÁZAT FALUGONDNOK”

Elbírálás várható határideje: decemberi  testületi ülés

A pályázatot  kérjük eredeti iratban megküldeni. Az pályázat kidolgozását és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat nem térítjük meg akkor sem, ha nem jön létre megbízási jogviszony

Érdeklődni: Horváth Szilárd  Bizottsági Elnöknél  06 30  442 89 23

Képviselő-testület