Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Bogád-Nagykozár- Romonya Óvoda Nagykozár Óvoda tagintézmény vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár-Romonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár- Romonya Óvoda Nagykozár Óvoda tagintézmény vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

2. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

3. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15.-ig szól.

4. A munkavégzés helye: Baranya megye, 7741. Nagykozár, Kossuth utca 17.

5. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tagintézmény irányítási, ellenőrzési feladatainak ellátása, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartár a székhely intézménnyel.

6. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

7. Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, Pedagógus szakvizsga,
  • Legalább 5 év szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Elvárt kompetenciák:
  • Kiváló szintű Vezetői attitűd.,

8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai életrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program, végzettséget igazoló dokumentumok, iratok, vagy azok hiteles másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatvédelmi nyilatkozat.

9. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusztus 15. napjától tölthető be.

10. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

11. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orbán Józsefné nyújt, a +3672473451 -os telefonszámon.

12. A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár-Romonya címére történő megküldésével (7742. Bogád, Béke tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2010, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény vezető.
  • Személyesen: Orbán Józsefné, Baranya megye, 7742. Bogád, Béke tér

13. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  • A pályázatot postai úton a pályázatnak a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád-Nagykozár-Romonya Igazgatója címére 1 példányban történő megküldésével (7742.Bogád, Béke tér 4. Orbán Józsefné Főigazgató Asszony) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni "pályázat tagintézmény vezető munkakörre: Nagykozár Óvoda" megjejöléssel.

14. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.