Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Pályázat: Nagykozári Körjegyzőség Pénzügyi ügyintéző munkakör.

Nagykozári Körjegyzőség a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykozári Körjegyzőség Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7741 Nagykozár, Kossuth utca 32.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: pénzügyi igazgatás I.

Ellátandó feladatok:

A- Körjegyzőség-pénzügyi ügyviteli feladatainak közvetlen irányítása és ellenőrzése. Szakfeladatonkénti éves költségvetés, mérleg, beszámoló készítése a rendeletek előkészítésével együtt. Pénzügyi jelentés összeállítása, adóbevallások készítése, előirányzatok átcsoportosítására javaslat készítése. Adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. -Könyvelés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A- Körjegyzőség-pénzügyi ügyviteli feladatainak közvetlen irányítása és ellenőrzése. Szakfeladatonkénti éves költségvetés, mérleg, beszámoló készítése a rendeletek előkészítésével együtt. Pénzügyi jelentés összeállítása, adóbevallások készítése, előirányzatok átcsoportosítására javaslat készítése. Adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. -Könyvelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel
  • pénzügyi igazgatás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • ECDL
  • Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Imréné nyújt, a 72-473-430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykozári Körjegyzőség címére történő megküldésével (7741 Nagykozár, Kossuth utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1830/2010, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Nagykozár - 2010. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykozar.hu honlapon szerezhet.