Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

A 027 hrsz.-ú út felújítása

Kiemelt pályázatok

Nemzetiségi Tájház Nagykozáron

BESZÁMOLÓ

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1.-60-16-21 kódszámú felhívás

Nagykozár Községi Önkormányzat a Nagykozár Kossuth L. u. 35. szám alatti épület felújításával egy a mai kor igényeinek mindenben megfelelő nemzetiségi tájházat hozott létre.

A LEADER pályázat segítségével a tájház felújítási munkáinak 2. záró üteme valósult, meg. Ennek során a tájház főépületének záró munkái (kisebb belső vakolások, külső/belső festés, mázolás), valamint paraszti porta udvarán található melléképületek (ól, pince, góré, melléképület) teljeskörű felújítására került sor.

Az épületen, építményeken a következő munkák kerültek elvégzésre:

Főépület/Tájház vakolat javítása, oldalfalainak és a mennyezetének festése, nyílászárók mázolása.

A paraszti porta udvarán található melléképületek felújítása.

Gazdasági épületek (Ól, góré) héjazat csere hódfarkú kerámia cserépre, - vakolat javítás, tégla felületek fugázása, fa szerkezetek csiszolása, festése, ajtók cseréje ácsolt, hagyományos disznóól ajtóra.

Pince- oldalfal és boltozat újra fugázása, aljzat: jelenleg döngölt földpadlóval rendelkezik, erre zúzottkő terítés kerül, majd téglaburkolat kerül kialakításra.

Melléképület héjazat csere, hódfarkú kerámia cserépből, homlokzati javítások: vakolat javítás, festés, belső munkák, tisztasági festés, fa szerkezetek csiszolása, festése.

Új wc kialakítása.

A melléképület keleti lábazatánál a pince nyaktagtól Északi irányból Déli irányba dréncső kerül elhelyezésre, szivárgó kavicságyazattal.

 

A Tájház a felújítás után képes lesz ellátni a pályázatban leírt, Nemzetiségi Tájház funkcióját, bemutatva Nagykozár község sokszínű nemzetiségi hagyományait (horvát, német/sváb magyar nemzetiségi kultúra), a sokszínű hagyományok tovább élését segítő nemzetiségi programok segítségével.

A projekt a projekttervben vállaltak szerint változatlan műszaki tartalommal valósult meg, pénzügyileg befejezett

Kiemelt pályázatok

TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 Nagykozár belterületi vízelvezetés III. ütem

Tisztelt Nagykozáriak !

2021. aug. 13

A közelmúltban bekövetkezett villámárvizek, özönvíz-szerű esőzések bebizonyították, hogy a vízelvezetés napjainkban az egyik legfontosabb kérdés, amivel foglalkoznunk kell.

Önkormányzatunk éveken keresztül pályázott a település déli szakaszának vízrendezésére, többszöri elutasítás után végre támogatást nyertünk.

A mai nappal megtörtént a munkaterület átadás a belterületi vízelvezetés III. ütemben. A beruházás hamarosan megkezdődik. Az érintett területek:

-Kossuth utca elejétől (a riticsi elágazótól) a Szövetkezet utca sarkáig

-A Szövetkezet utca alsó szakasza és legfelső szakasza

-A Rákóczi utca

-A Hunyadi utca alsó szakasza

Az érintett nyomvonal építési területnek minősül, ahol vízjogi engedélyes tevékenységet fognak végezni. A munkavégzés alatt a forgalom átmenetileg korlátozható. A nyomvonalba eső növényzetet, esetleges műtárgyakat  a legszükségesebb esetben eltávolíthatja a kivitelező. A Kossuth-Szövetkezet utca kereszteződése a Szövetkezet utca felől átmenetileg lezárásra kerül.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

A beruházás a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 program kereteiben valósul meg összesen 53.963.534 Ft. értékben (100% állami finanszírozással).

Kivitelező : Green-Építő Építőipari és Szolgáltató KFT. (7761 Kozármisleny, Orgona utca 8/A tetőtér 7.) ügyvezető Kohl József +36-20/256-6406

Műszaki ellenőr : Zeller Richárd +36  20/  914 9397

Nagykozár, 2021.08.12.

Selmeczi György polgármester

Pályázó neve: Nagykozár Községi Önkormányzat

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00023 Nagykozár belterületi vízelvezetés III. ütem

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Nagykozár

Megítélt összeg: 53 960 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

 

Fotó dokumentáció:


 

 

 

 

.

 

Kiemelt pályázatok

ASP pályázat

"Nagykozár Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00789 pályázata az alábbi linken érhető el:

 ASP pályázati anyag letöltése (pdf)

 

Kiemelt pályázatok

TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat

Pályázó neve: Nagykozár Községi Önkormányzat

Konzorciumi tagok: Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Nagykozár

Megítélt összeg: 197 852 222 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 197 852 222 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben” című projekt Nagykozár Községi Önkormányzat, Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködése keretében valósul meg. A projekt keretében fejlesztésre kerül a három települést ellátó felnőtt és gyermek háziorvosi és iskolaegészségügyi ellátás és a 2 körzettel működő védőnői szolgálat. A fejlesztéssel érintett három település Nagykozár, Bogád és Romonya Baranya megye keleti részén, a Pécsi járásban, Pécs város közvetlen szomszédságában fekszenek. Nagykozár lakosságszáma 1993 fő, Bogád lakossága 1115 fő, Romonya lakosságszáma pedig 535 fő. Az OEP által leigazolt lakosságszám: a háziorvosi ellátás esetében 3612 fő, az iskola-egészségügyi ellátás esetében 298 fő, a védőnői szolgálat esetében 477 fő.

A pályázat célja Nagykozár és Bogád esetében új épület létrehozása a háziorvosi (vegyes – felnőtt és gyermek - praxis, iskola-egészségügyi ellátás) ellátás és a védőnői szolgálat számára szükséges helyiségek kialakításával, Romonya vonatkozásában a meglévő háziorvosi rendelő épületének felújítása, az épület átalakítása és alkalmassá tétele a védőnői szolgálat ezen épületbe való költöztetésére.

Az egészségügyi alapellátást egyéni vállalkozó házi orvos látja el Nagykozár Községi Önkormányzattal, Bogád Község Önkormányzatával és Romonya Község Önkormányzatával 2013-ban kötött feladatellátási szerződés keretében. Dr. Lovász Lilian a feladat-ellátási szerződés értelmében a három településen vegyes praxisban latja el a gyermek és felnőtt háziorvosi alapellátást. A szerződés értelmében ezen felül iskola-egészségügyi és foglalkozás-egészségügyi alapellátást is végez. A védőnői szolgálatot Nagykozár Községi Önkormányzat 2 körzetben látja el. A védőnői körzetek által ellátott terület Nagykozár, Bogád, Romonya települések.

Nagykozár esetében a háziorvosi rendelő jelenleg a művelődési ház épületében működik, míg a védőnő egy különálló épületben végzi a tanácsadást. A művelődési ház épülete az egészségügyi ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályi feltételek szerint nem bővíthető. A védőnői ellátást biztosító jelenlegi épület talajvízzel telítődött területen fekszik, gazdaságos felújítása nem lehetséges. Bogád esetében a háziorvosi rendelés jelenleg a polgármesteri hivatal helyiségeiben történik, ugyanitt tartja a védőnő is a tanácsadást. A hivatal épülete telekhatáron belül nem bővíthető. Romonya rendelkezik önálló háziorvosi rendelővel, mely épület másik felében korábban a jegyzőségi hivatal működött. A felújítás eredményeképpen az épület egészségházként tud működni a háziorvosi és a védőnői ellátás egy épületbe integrálásával. Az orvosi rendelők és a volt jegyzőségi irodák akadálymentesítése korábban megvalósult a 2006-ban készült építési engedélyezési terv alapján, az akkori jogszabályok és előírások szerint. A pályázatban szereplő védőnői tanácsadó kialakítása során az érintett részek akadálymentesítése természetesen a jelen jogszabályok szerint fog megvalósulni. Az orvosi rendelőnél a homlokzati ablakok cseréjén kívül más belső átalakítása nem lett tervezve.

A tervezett tevékenységek eredményeképpen a felújított és újonnan megépített rendelők és tanácsadók eleget tesznek a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a projekt megfelel a pályázati felhívás által támasztott szakmai követelményeknek.

Önállóan támogatható tevékenységek között megvalósításra kerül közfinanszírozott, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi (vegyes praxis, iskola-egészségügyi ellátás) rendelők és védőnői tanácsadók felújítása Romonya Községben és építése Nagykozár Községben és Bogád Községben.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek között megvalósul a praxisokhoz az eszközbeszerzés; iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges eszközök beszerzése, helyiség kialakítása Bogádon, a mozgó szakorvosi szolgálat részére helyiség kialakítása Nagykozáron, parkoló-férőhely és akadálymentes parkolóférőhely létesítése, valamint udvarfelújítás.

 

A projekt várható fizikai befejezése: 2019.10.31

 

 

Kiemelt pályázatok