Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

K I V O N A T

A Nagykozár-Romonya Községek Önkormányzata képviselő-testületeinek 2009.03.30.-án  tartott  együttes üléséről készült jegyzőkönyvből.        

Szám: 34/2009.(III.30.)sz. határozat

Tárgy: Népszavazás kitűzése Zsemenye-dűlő átadásával kapcsolatban

 

H A T Á R O Z A T

Nagykozár Község Önkormányzata képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag elhatározza, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 56.§ (5) bekezdése alapján helyi népszavazást tűz ki  Nagykozár Zsemenye-dűlő lakott településrész átadás-átvételével kapcsolatban.

A népszavazás időpontja : 2009. június 14.vasárnap  (6-19 óráig)

A népszavazáson feltett kérdés : " Akarja-e Ön, hogy a Zsemenye-dűlő lakott területrész a Nagykozár és Romonya Községek Önkormányzatai által 2009. március 30.-án kötött előzetes megállapodás feltételei szerint Romonya községhez történjen átadásra ?"

Felelős: dr. Jávorcsik Béla HVI vezető

Határidő: Értelem szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

  1. Hirdetmény (Helyben szokásos módon)
  2. www.nagykozar.hu honlapon a választópolgárok
  3. OVI a TVI útján
  4. irattár

k.m.f.

 Dr. Szentirmayné Kiss Mária s.k.  Dr.Jávorcsik Béla s.k.
Polgármester  körjegyző
   
 Herman József s.k.  Ruppert Edina  s.k.
 Polgármester  körjegyző

A másolat hiteléül:

Nagykozár,2009-04-23

Kategória: Korábbi hírek