Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Bogád - Nagykozár - Romonya
Községek Önkormányzata Képviselőtestülete

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet:
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád - Nagykozár - Romonya főigazgatói /magasabb vezető/ munkakör betöltésére

1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

2. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

3. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól, 2010. augusztus 15 - 2015. augusztus15-ig.

4. A munkavégzés helye:  Baranya megye: 7742 Bogád, Béke tér 4.

5. Illetmény és juttatás: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6. Pályázati feltételek:

  • főiskolai szakképesítés
  • legalább 5 év szakmai gyakorlat
  • pedagógus szakvizsga (közoktatási-vezetői szakvizsga)

7. Pályázat részeként benyújtandó íratok, igazolások:

  • részletes szakmai életrajz
  • az intézmény vezetésére vonatkozó program
  •  égzettséget igazoló dokumentumokat, okiratokat vagy azok hiteles másolatát
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • adatvédelmi nyilatkozat

8. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusztus 15. napjától tölthető be.

9. A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap.

10. A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatoz postai úton: Romonya Körjegyzőség címére 1 példányban történő megküldésével (7743 Romonya, Béke u.28., Ruppert Edina Körjegyző) kell benyújtani.


Kérjük a borítékon feltüntetni:
„Pályázat Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bogád - Nagykozár - Romonya főigazgatói munkakörre”.

11. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

Kategória: Korábbi hírek