Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

UMFT

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A segítséghez „Varázspálca” kell…

Iskolakerülés, csellengés, deviáns magatartás helyett, felzárkóztató és fejlesztő csoportfoglalkozások. Hasznos szabadidő eltöltése gyermekek részére Európai Uniós pályázati finanszírozásból.
A gyermekek és fiatalok egy jelentős része családi és iskolai keretek között nem jutnak prevenciós lehetőségekhez, melyek a deviáns viselkedés elkerülését célozzák meg. A családok egyre kevesebb időt töltenek együtt, amely megnehezíti a gyermekek megfelelő szociokultúrális fejlődését.
Ezen problémák kezelésére nyújt lehetőséget a TÁMOP 5.2.5. „Fiatalok Integrációs Programjai” című pályázat keretén belül a „Varázspálca” Program, melyet az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. január 01.- 2010. december 31. közötti időtartamban valósít meg.
A program célcsoportja a 10-18 éves korosztály és szüleik. A program célja a gyermekek szocializációs készségének fejlesztése, képességfejlesztés, valamint alternatívák nyújtása a szabadidő hasznos eltöltésére, pozitív minták közvetítése. A szülők részére szervezett csoportok a szülői kompetenciák fejlesztését szolgálják, valamint a konfliktus kezelés békés módszereinek elsajátítása a céljuk.
A Szolgálat több helyszínen év közben rendszeres csoportfoglalkozásokat biztosít.
A nyári időszakban a gyermekek kirándulásokon, bentlakásos, valamint napközis táborozásokon vettek részt.
Rendszeres csoportfoglalkozásainkat az ősszel folytatjuk, így biztosítva a gyermekek részére továbbra is a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét és a szülők támogatását.
A pályázaton elnyert összeg: 19. 988. 432.- Ft, mely összeget a gyermekek és szüleik részére szervezett programokra és az ehhez szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk. A gyermek programokba a két év során több mint 110 gyermeket vontunk be.
A szülők részére szervezett programokat több mint 50 család vette igénybe.
A programok szociális szakemberek, pszichológusok és pedagógusok együttműködésével kerültek megvalósításra.
A 2011 január 1-től a pályázat lezárását követően folytatjuk csoportos prevenciós tevékenységünket.

Intézményünk elérhetősége:

P.M.J.V.Ö. Esztergár Lajos Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
7932 Pécs, Anikó u. 5.
Tel: 72/444-877; 72/441-677
Intézmény igazgatója: Gyenis Gabriella

Kategória: Korábbi hírek