Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Nagykozár település belterületi vízrendezés I. ütem

Március közepén megkezdődnek a vízrendezési munkák Nagykozárban

A „Nagykozár település belterületi vízrendezés I. ütem” Európai Uniós pályázat előkészítése után 2011. március 10-én megkezdődnek a kivitelezési munkálatok a községben, amelyek június 10-ig fognak várhatóan tartani.

A község mely területeit érinti a fejlesztés?

A fejlesztés Nagykozár csapadékvizeit befogadó patakmeder 969 m hosszban történő rendezését és a befogadó patakhoz közvetlenül kapcsolódó belterületi árkok Kossuth utca (Pécsi utca betorkollása utáni szakasz a patakmederig és az önkormányzat épülete után a Szövetkezet utcáig), Pécsi utca (Jókai utca betorkollása utáni szakasz Kossuth utcáig), Szövetkezet utca (Kossuth utcától a patakmederig) árokrendszer kiépítését foglalja magában.

Hol, mikor és milyen munkálatok várhatóak?

A kiviteli munkák a patakmeder rendezésével kezdődnek március 10-én, célja, hogy a községből érkező vizeket, különösen szélsőséges időjárás esetén képes legyen elvezetni. Itt földmunka és cserje irtás fog zajlani május végéig bezárólag, valamint egy új híd is megépítésre kerül a buszfordulónál.

A községben március 21-el indulnak a munkálatok. A Szövetkezet utca egy szakaszán valamint az Idősek otthona és Takarékszövetkezet közötti részen földmedrű árkok kerülnek kialakításra március 31-ig. Az önkormányzat épülete mellett zárt csővezeték kerül kialakításra május első felében. A Pécsi utca jobb oldali (42 – 2 házszámig) szakaszán burkolt árok készül hidakkal, a munkálatok itt április közepétől május végéig fognak tartani. A Pécsi utca bal oldali (páratlan oldal) árka jelenlegi műszaki állapotában megfelelő, itt néhány helyen javítási munkálatok várhatóak május 2. felében.  A Kossuth utcában a munkálatok április 1-től június 10-ig fognak tartani, burkolt árok kerül kialakításra. Az északi rész jobb oldali (59. házszámtól - patakmederig) árka áprilisban kerül sorra, a bal oldal (52 házszámtól – patakmederig és déli részen a Szövetkezet utcáig) kiépítésére május elejétől június közepéig lehet számítani.  A fejlesztéssel érintett területen a bejáróhidak jelentős száma is átépítésre kerül. A munkák miatt kb. 3 napig nem lehet majd használni a bejáróhidakat. A pontos dátumokkal kapcsolatban a kivitelező a helyszínen fog egyeztetni Önökkel.

 

Lesz-e lakossági fórum?

Amennyiben további vagy egyedi információt szeretne kapni, kérjük jöjjön el 2011. MÁRCIUS 17-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 17:00-18:00 óráig a művelődési házban tartandó lakossági fórumra, ahol további információt tudunk majd adni. Minden érintettet és a település minden lakóját szeretettel várjuk.

Hogy lett meghatározva, hogy hol, milyen fejlesztés valósuljon meg?

A településen a jelenleg meglévő vízelvezetés nem műszakilag megtervezett és nem irányítottan zajlott. A beruházást megelőzően szakszerű, az aktuális előírásoknak megfelelő műszaki tervezés zajlott, figyelembe véve a település érdekeit.

Miért volt szükség a fejlesztésre?

Talán az elmúlt év tapasztalatai mindenki számára egyértelművé tették, mennyire fontos a megelőzés és felkészülés a víz elvezetésére, az időjárási szélsőségek növekedésével a veszély is növekszik, amit csak megelőzni lehet.

Az önkormányzat bízik benne, hogy a település minden lakója hozzájárul a kisebb kellemetlenségek elviselésével a fejlesztés sikeréhez, a település biztonsága érdekében.

A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap tárfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege 76,7 millió forint.

Kategória: Korábbi hírek