Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

2010-ben a pécsi szennyvíz-közmű agglomerációba tartozó négy szomszédos település önkormányzati társulást hozott létre bogádi székhellyel. A Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett kiírásra nyújtotta be szennyvíz pályázatát. A pályázat két évvel később, 2012. júniusban kapott támogatói döntést, aminek eredményeként 2012. november 7-én egymilliárd forintot meghaladó összegű támogatási szerződést írt alá a Társulás elnöke Budapesten a támogatást folyósító szervezet vezetőjével. A 85%-os támogatás mellé a településeknek beruházás arányosan 15% önerőt kell biztosítaniuk a projekt megvalósításához.

2012. decemberben és 2013. januárban a lakossági bekötésekkel érintett településeken szervező bizottsági tagok keresték fel az érintett lakóingatlanok tulajdonosait. Az érdekeltségi terület ingatlanainak kétharmados támogatása volt szükséges ahhoz, hogy 2013. március elején a Víziközmű Társulat határozatképes alakuló ülést tartson. A Társulat megállapította az érdekeltségi hozzájárulásokat és az érintett településeken háromféle fizetési konstrukciót rögzített. A Víziközmű Társulatot a cégbíróság március végén jegyezte be, a Társulat ezt követően áprilisban számlát nyitott és megrendelte a lakossági befizetésekhez szükséges postai csekkeket. A nyomdai munka befejezésével április végén először Romonyán, majd Nagykozárban, végül Bogádon is megtörtént a kivetési értesítők kézbesítése. Az ezer feletti hivatalos, tértivevényes értesítő kiküldése több mint félmillió forintba került volna, ezért a helyi önkormányzatok futárokat, segítőket biztosítottak a Társulat számára. Postai úton, tértivevénnyel történő levelezésre csak a fizetési hajlandósággal nem rendelkező érdekeltek esetében kerül majd sor. Az értesítők készítéséhez az adatokat a beruházás során közreműködő mérnök és az önkormányzatok szolgáltatták, a Társulat az értesítettek által jelzett hibákat javította. A befizetések folyamatosan érkeznek, ami a beruházás részteljesítéseinek önerejéhez elengedhetetlen lesz. Az érdekeltségi hozzájárulások fizetését meg nem kezdők várhatóan még 2013. augusztusig megkapják az első fizetési felszólítást. Fontos tudni, hogy az érintett ingatlanokra teljesítendő fizetési kötelezettség nem a kivetési értesítő napján, hanem a Víziközmű Társulat megalakulásával keletkezett.

A beruházás három műszaki egységre bontható: 1. Bogád és Romonya (ISPA-átemelőre csatlakozik), 2. Nagykozár (az egyik Mókus utcai átemelőre csatlakozik) és 3. Kozármisleny (csak nyomóvezeték készül Pécs-Nagyárpád irányába). A beruházáshoz kapcsolódóan három tervezési fázis különíthető el: 1. vízjogi létesítési engedélyezési terv, 2. közbeszerzési tenderterv és 3. részletes kiviteli terv. A pályázat benyújtásakor csak vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációra volt szükség. A tenderdokumentáció 2013. május végéig elkészült. A tendertervek alapján került összeállításra a közbeszerzési dokumentáció, amelyet jelenleg a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ kötelezően vizsgál minőségbiztosítási szempontból. A kivitelező kiválasztása csak ennek jóváhagyását követően kezdődhet meg. Amennyiben a közbeszerzési eljárás első körben eredményesen zárható és az eredményt a majdani nyertes ajánlattevő(k) versenytársa(i) elfogadják, akkor még 2013 őszén megtörténhet a kivitelezői szerződés megkötése. A folyamat el is húzódhat, időtartama tehát nagymértékben függ a tenderen induló ajánlattevőktől is. A beruházás megkezdésével kapcsolatban természetesen mind a Társulás, mind pedig a Társulat vezetése örömmel venné az idei kezdést, tekintettel azonban arra, hogy a tényleges kivitelezés a jogszabályoknak megfelelő előkészítő szakaszok után az utolsó fázisok egyike, az érdekeltek türelmét kérjük. Egy beruházás adminisztratív szakasza sokszor hosszabb a kivitelezési munkák időtartamánál. A sajtóban, televízióban a Társulás és Társulat felhatalmazásának és álláspontjának kikérése nélkül a beruházásról tett és valóságtól eltérő nyilatkozatok tartalmáért felelősséget vállalni nem tudunk.

Bogád/Nagykozár, 2013. július 10.

BRNK Önkormányzati Területfejlesztési Társulás nevében:

Pfeffer József

elnök

Kategória: Korábbi hírek