Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

A NAGYKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

NAGYKOZÁR gazdasági vezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 7741 Nagykozár, Kossuth 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a hozzárendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős gazdasági szervezet irányítása. Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő képviselő-testületi előterjesztések, koncepciók, beszámolók, szabályzatok készítése. A számára jogszabályok által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • 368/2011. Korm.rendelet 12 §- ban a gazdasági vezetőkre előírt szakirányú képesítés
  • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • EBR42, ÖnegM rendszer ismerete, EPER, KGR - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8.§-a szerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély másolata, adatvédelmi nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat, nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.11.18.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykozári KÖH címére történő megküldésével 7741 Nagykozár, Kossuth u. 32.  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.
  • Személyesen: , Jegyző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 11.19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykozar.hu honlapon szerezhet


Kategória: Korábbi hírek