Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést a tulajdonos köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Első esetben - 2015. január 1. előtt beszerzett berendezés esetén - ezt a bejelentést a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-éig kell teljesíteni. A későbbiekben, azaz 2015. január 1-jét követő tulajdonszerzés esetén a tulajdonszerzést követő 15 napon belül kell bejelentést tenni, az arra rendszeresített nyomtatványon.

A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A bejelentési nyomtatvány itt érhető el.

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Az 2015. évre vonatkozó adóbevallási nyomtatványt, valamint a számlaszámot - amelyre adófizetési kötelezettségeiket teljesíthetik - az adóhatóság a későbbiekben honlapján teszi közzé, tekintettel arra, hogy a nyomtatvány előállítása, a bankszámlanyitás, illetve a befizetéshez szükséges csekk gyártása az egyes jogszabályi előírások függvényében tud csak megtörténni.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy részletesebb információval, az adókötelezettséggel kapcsolatos további felvilágosítással az adócsoport munkatársa ügyfélfogadási időben készséggel állnak rendelkezésére.

Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogya bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet. [Art. 172. § (1) bekezdés]

Tisztelettel : dr. Jávorcsik Béla jegyző

Kategória: Korábbi hírek