Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

 Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező 1-18 év közötti életkorú gyermekek, szünidei étkeztetésére jogosultak, mely ellátást a szülőnek / törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A szünidei étkezést, a gyermek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartamából 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (továbbiakban: nyári szünet) lehet igénybe venni.

A gyermekek részére a szünidei étkeztetést első alkalommal az önkormányzat 2016. évben az iskolai tavaszi szünet munkanapjaira biztosítja. (a tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29.-ig tart.

A szünidei étkezés napjai a tavaszi szünetben: 2016. március 24. 25. 29.

A szünidei étkezés keretében a tavaszi szünet munkanapján, a gyermek déli, meleg ebédre jogosult, melyet az Önkormányzat biztosít, mivel az ebéd helyben történő elfogyasztására nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével kerül biztosításra.

Az étel elvitelére munkanapokon 10:30-11:30 óra között kerülhet sor, a Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatalból (7741 Nagykozár, Kossuth u. 32.)

A tájékoztatással egy időben, a szünidei gyermekétkeztetés igényléshez szükséges, Korm. rendelet 7. melléklet szerinti nyilatkozat a szülők részére biztosított, a Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán a Hivatal nyitvatartási idejében.

A nyilatkozatot gyermekenként külön- külön kell kitölteni. Az igénylés leadásának határideje 2016. március 17.

A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével- a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a szünidei gyermekétkeztetés étkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése kor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll -e.

Nagykozár, 2016. február 14.

                                                                                   Dr. Jávorcsik Béla jegyző

Kategória: Korábbi hírek