Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Tisztelt Nagykozáriak !

Az elmúlt időszakban –főleg az ebtartással, még konkrétabban a kutyák közterületen történő sétáltatásával kapcsolatban- számos panasz érkezett a Nagykozári KÖH-be.

Az Alkotmánybíróság 146/2011.(XII.2.) AB határozatában jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában döntött. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) megalkotását követően a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása sem lehet helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy, ezért az erre vonatkozó helyi rendeletet az önkormányzat 2016. januárjában hatályon kívül helyezte.

 Az állatok tartása a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.), az állatokvédelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Áv. tv. ) és a 41 /2010 (II.26.) Korm. rendelet szabályainak betartásával történhet.

A közterületen történő kutyasétáltatás szabályait megszegőkkel szemben  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. törvény alapján a Pécsi Járási Hivatal jár el.

 

„Veszélyeztetés kutyával

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b)411 természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,

szabálysértést követ el.

(2)412 Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

(3)413 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.”

41 /2010 (II.26.) Korm. rendelet:

„17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

(3)31 Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.”

 

Kutya által okozott sérülést a Nagykozári KÖH.-ben is be kell jelenteni !

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét !

Nagykozár, 2016. május 30.

Dr. Jávorcsik Béla jegyző

Kategória: Korábbi hírek