Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Nagykozár  Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Nagykozár Község Önkormányzatának 79/2016. (IV.13.) Partnerségi Határozata I. pontja  szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.   

 

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

1. Nagykozár községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett.

2. Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható nagykozári székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet, civil szervezet és egyház.

3. Nagykozár község területén működő közmű szolgáltatók és üzemeltetők.

 

A javaslattétel, véleménynyilvánítás határideje: 2017.06.08.-tól 06.30.-ig       

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

 

A javaslattételre, véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017.június 16. 14 óra  

Helyszín: Művelődési Ház (Kossuth u. 33.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 06.30.-ig kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

Nagykozár, 2017. június 8.

 Selmeczi György  polgármester s.k.

 

Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak:

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

 A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

 

Településképi rendelet készül(TkR):

 Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.

Kategória: Korábbi hírek