Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Adatlapok, Űrlapok és tájékoztatók

Az itt található dokumentumok .pdf formátumúak. Ezek megtekintéséhez valamint nyomtatásához az Acrobat Reader dokumentumkezelő szoftver szükséges. Amennyiben az Ön számítógépén nincs ez a szoftver telepítve, akkor ingyenesen letöltheti innen.

Kutak engedélyeztetése 2020

 

Tájékoztató: A kutak fennmaradási engedélyeztetési eljárásáról

Megrendelő: Kút fennmaradási engedélyeztetési megrendelő lap

Kérelem: Kút fennmaradási engedélyeztetéshez nyújtott támogatásra


 

 

 

 

 

 

Birtokvédelmi perekben jogi képviselővel eljáró fél és belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet  által benyújtandó nyomtatványok

 

 

 

 

 

Elektronikus keresetlevél

K01 - Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

P26 - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatására iránti perben

Az elektronikus űrlap kitöltéséhet használják az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot, amely letölthető >>ITT<<.

 

BEVALLÁSI - BEJELENTŐ adatlapok:

 

ADÓNEMEK SZÁMLASZÁMAI:

Nagykozár Önkormányzat Gépjármű adó számla:

11731001-15332848-08970000

 

Nagykozár Önkormányzat Kommunális adó számla:

11731001-15332848-02820000

 

Nagykozár Önkormányzat Iparűzési adó számla:

11731001-15332848-03540000

 

Nagykozár Önkormányzat Telekadó számla:

11731001-15332848-02510000

 

Nagykozár Önkormányzat Késedelmi pótlék számla:

11731001-15332848-03780000

 

Nagykozár Önkormányzat Egyéb bevétel számla:

11731001-15332848-08800000

 

Nagykozár Önkormányzat Idegen bevétel számla:

11731001-15332848-04400000

 

Nagykozár Önkormányzat Bírság számla:

11731001-15332848-03610000

 

Nagykozár Önkormányzat Eljárási illeték számla:

11731001-15332848-03470000

 

egyéb dokumentumok:

 

IVÓVÍZ BEKÖTÉS

 

KERESKEDELEM

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.tv.(Ker.tv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza.
Az a kereskedő, aki engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Ker. tv. 3.§ (4) bek.-e alapján maga választhatja meg.
A Kormány kereskedelmi hatóságként a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Az üzlet az üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel, egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető.
A Korm. rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza a kereskedő által forgalmazható termékköröket. A 3.sz. melléklet a kizárólag üzletben forgalmazható - ezáltal működési engedélyköteles - termékek felsorolását tartalmazza.
A bejelentést és a kérelmet formanyomtatványon kell megtenni, illetve benyújtani.
Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintézők szolgálnak.

  • A működési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 10.000,-Ft
  • A működési engedély módosítása iránti kérelem: 3.000,-Ft
  • A működési engedély másodlat kiállításának illetéke: 3.000,-Ft
  • A bejelentés illetéke: 2.200.-Ft
  • A bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentésének illetéke: 2.200.-Ft

 

LETÖLTHETŐ ŰRLAPOK:

 

Nyilvántartások:

 

 

NEFMI Szociális, Család- és Ifjúságért Felelős Államtitkárság:

Szociális, Család- és Ifjúságért Felelős Államtitkárság tájékoztató füzetei:

Leporellók nyomtatható formában:

 

egyéb: Családpolitikai Szótár 2011

 

Beszámoló: Szieberth Puszta Kft.

 

Kategória: Dokumentumtár