Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Belterületi vízrendezés

Nagykozár belterületi vízrendezés I. ütem

Települési bel- és külterületi vízrendezés DDOP-2009-5.1.5/B konstrukció.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A „Nagykozár település belterületi vízrendezés I. ütem” Európai Uniós pályázat előkészítése után 2011. március 10-én megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a községben, amelyek júniusban fognak várhatóan befejeződni.

A község mely területeit érinti a fejlesztés?

A fejlesztés Nagykozár csapadékvizeit befogadó patakmeder 969 m hosszban történő rendezését és a befogadó patakhoz közvetlenül kapcsolódó belterületi árkok Kossuth utca (Pécsi utca betorkollása utáni szakasz a patakmederig és az önkormányzat épülete után a Szövetkezet utcáig), Pécsi utca (Jókai utca betorkollása utáni szakasz Kossuth utcáig), Szövetkezet utca (Kossuth utcától a patakmederig) árokrendszer kiépítését foglalja magában.

Hol, mikor és milyen munkálatok várhatóak?

A kiviteli munkák a patakmeder rendezésével kezdődnek március 10-én, célja, hogy a községből érkező vizeket, különösen szélsőséges időjárás esetén képes legyen elvezetni. Itt földmunka és cserje irtás fog zajlani május végéig bezárólag, valamint egy új híd is megépítésre kerül a buszfordulónál.

A községben március 21-el indulnak a munkálatok. A Szövetkezet utca egy szakaszán valamint az Idősek otthona és Takarékszövetkezet közötti részen földmedrű árkok kerülnek kialakításra március 31-ig. Az önkormányzat épülete mellett zárt csővezeték kerül kialakításra május első felében. A Pécsi utca jobb oldali (42 – 2 házszámig) szakaszán burkolt árok készül hidakkal, a munkálatok itt április közepétől május végéig fognak tartani. A Pécsi utca bal oldali (páratlan oldal) árka jelenlegi műszaki állapotában megfelelő, itt néhány helyen javítási munkálatok várhatóak május 2. felében.  A Kossuth utcában a munkálatok április 1-től júniusig fognak tartani, burkolt árok kerül kialakításra. Az északi rész jobb oldali (59. házszámtól - patakmederig) árka áprilisban kerül sorra, a bal oldal (52 házszámtól – patakmederig és déli részen a Szövetkezet utcáig) kiépítésére május elejétől június közepéig-végéig lehet számítani.  A fejlesztéssel érintett területen a bejáróhidak jelentős száma is átépítésre kerül. A munkák miatt kb. 3 napig nem lehet majd használni a bejáróhidakat. A pontos dátumokkal kapcsolatban a kivitelező a helyszínen fog egyeztetni Önökkel. 

Hogy lett meghatározva, hogy hol, milyen fejlesztés valósuljon meg?

A településen a jelenleg meglévő vízelvezetés nem műszakilag megtervezett és nem irányítottan zajlott. A beruházást megelőzően szakszerű, az aktuális előírásoknak megfelelő műszaki tervezés zajlott, figyelembe véve a település érdekeit.

Miért volt szükség a fejlesztésre?

Talán az elmúlt év tapasztalatai mindenki számára egyértelművé tették, mennyire fontos a megelőzés és felkészülés a víz elvezetésére, az időjárási szélsőségek növekedésével a veszély is növekszik, amit csak megelőzni lehet.

Az önkormányzat bízik benne, hogy a település minden lakója hozzájárul a kisebb kellemetlenségek elviselésével a fejlesztés sikeréhez, a település biztonsága érdekében.

A pályázat megvalósításának befejezési határideje 2011. június.

A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretein belül valósulhat meg. Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege 76,7 millió forint.

 

Kedvezményezett:

  • Nagykozár Község Önkormányzata
  • 7741 Nagykozár, Kossuth L. u. 32.

 

Közreműködő szervezet:

  • Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
  • 7621 Pécs, Mária utca 3.
  • www.deldunantul.eu

 

Irányító hatóság:

  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
  • 06 40 638 638
  • www.nfu.hu

 

Nagykozár község Önkormányzata

Nagykozári mellékág 0+393-1+362 km szelvények közötti patakmedrének ökológiai szemléletű mederrendezése, vállalkozói szerződés keretében

Kategória: Kiemelt pályázatok