Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal

A Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal címe:
7741 Nagykozár
Kossuth L. út 32.
Telefon: 30 / 465 24 31
Telefon: 72 / 473 430

jegyző: Dr. Jávorcsik Béla

Az 1900-as évek első felében a körjegyzőséget Nagykozár központtal Hásságy, Magyarsarlós, Romonya és Püspökbogád (ma: Bogád) községek alkották. A községi tanács 1950-ben jött létre, 1966-ban pedig Nagykozár, Romonya és Bogád Községi Közös Tanácsot hoztak létre. A demokratikus változásokat követően 1990.-ben megalakul a körjegyzőség. 2000. január 1.-jével kiválik Bogád és Romonya és külön körjegyzőséget alakít. Jelenleg Nagykozár és Magyarsarlós községek önkormányzatai, valamint a mindkét településen működő német helyi kisebbségi önkormányzatok tartoznak a Körjegyzőséghez.

2013. január 01 napjával a körjegyzőség megszűnt és azonos tagokkal létrehozták a Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Nagykozári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói:

Jegyző:

 

Dr. Jávorcsik Béla

(72) 473 430

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Igazgatási ügyintézők:

 

Kanyik Diána

(72) 473 430 (3. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

dr. Glázer Adél

(72) 473 430 (3. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Pénzügyi ügyintézők:

 

Pető Anna

(72) 473 430 (1. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Seriné Szabó Éva

(72) 473 430 (1. számú mellék) Gazdasági vezető

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pandurics Katalin

 (72) 473 430 (1. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   

Adóügyi ügyintéző:

 

Szabó Hajnalka

(72) 473 430 (1. számú mellék)

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A hivatalban elektronikus ügyintézésre is lehetőség van!

A Hivatal nyitva tartása:

Hétfőtől-Csütörtökig: délelőtt 8-12 óráig, délután 13-15 óráig

Pénteken: délelőtt 8-10 óráig.

 

Hatáskörök leírása

Kanyik Diána igazgatási ügyintéző

Igazgatás

 • TAKARNET program kezelése
 • VIZUAL- regiszter kezelése, frissítése
 • Pro -bono (tanulmányi referens)
 • HEP teljes körű adminisztrációja
 • PTR program kezelése
 • KIR rendszer használata, jelentések megküldése
 • Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása
 • Adó- és értékbizonyítványok kiadása
 • Választással, népszavazással, kapcsolatos feladatok és hatáskörök,
 • Eb-nyilvántartás vezetése, intézkedések
 • Kataszter: ebben a rendszerben én nem dolgozom egész évben.


Népesség:

 • Polgárok személyi adatainak és lakcímeinek nyilvántartása, népesség-nyilvántartással, népszámlálással kapcsolatos feladat- és hatáskörök,


Szociális Igazgatás

 • Lakásfenntartási támogatással (települési) kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása,
 • Gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladat és hatáskörök, szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, lebonyolítása.
 • Átmeneti –és temetési segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Köztemetés elrendelésével kapcsolatos feladatok
 • Települési gyógyszertámogatással kapcsolatos feladat és hatáskörök
 • Igazolások kiállítása egyetemi oktatásban lévő hallgatók számára
 • Óvodában maradó/ iskolában maradó gyermekek nyilvántartása
 • Hatósági bizonyítvány

 

Kereskedelmi tevékenységek

 • Üzletek működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök, nyilvántartással kapcsolatos feladatok
 • Működési engedélyek, éjszakai rendezvények engedélyezése
 • Kereskedelmi egységek, üzletek működtetőiről negyedévente adatszolgáltatás
 • Mozgóárusítással kapcsolatos feladatellátás
 • OKNYIR/KSZNY kezelése
 • szálláshely

 

Statisztikai adatszolgáltatás teljesítése

A hivatal teljes éves statisztikai állományának elkészítése és jelentése (kivéve a beruházás statisztika)

 

Anyakönyv:

Teljes anyakönyvi és állampolgársági feladatkör

 

Közfoglalkoztatás/ Nyári diákmunka

 • Munkaerőigény benyújtása
 • szerződés előkészítése, megküldése
 • üzemorvosi kapcsolattartás
 • jelenlétiívek, havi bérköltség elszámolás
 • évközi üzemanyagköltség elszámolás
 • záró beszámoló készítése


Közös munkakör:

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok

Polgárok személyi adatainak és lakcímeinek nyilvántartása, népesség-nyilvántartással, népszámlálással kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

 • címnyilvántartás és lakcím-bejelentkezés,
 • KCR (Közhiteles Címregiszter Rendszer) kezelése, karbantartása, frissítése.
 • TSZR (Települési Szolgáltató Rendszer) kezelése, karbantartása, frissítése.  
 • Földhivatali koordináták berögzítése határozatok alapján.
 • Hatósági igazolás és hatósági bizonyítvány kiadása.

Dr. Glázer Adél igazgatási ügyintéző

Igazgatás

      TEMETŐ NYILVÁNTARTÁS 

      MEZŐGAZDASÁG

 • MÉHÉSZEK  nyilvántartása, növényvédelmi munkákról tájékoztatás
 • Ellátja a termőföld bérbeadásával, adás-vételével kapcsolatos nyilvántartási és hirdetményi közzétételi feladatokat, a záradékolt hirdetményeket továbbítja a Földhivatal részére.


LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK (közös munkakör)

Polgárok személyi adatainak és lakcímeinek nyilvántartása, népesség-nyilvántartással, népszámlálással kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

 • közterület elnevezések,
 • házszámozás,
 • címnyilvántartás és lakcím-bejelentkezés,
 • KCR (Közhiteles Címregiszter Rendszer) kezelése, karbantartása, frissítése.
 • Földhivatali koordináták berögzítése határozatok alapján.
 • Hatósági igazolás és hatósági bizonyítvány kiadása.
 • Jegyzői igazolások kiadása a MÁK által nyújtandó lakásvásárlási, lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez. 

 

Vegyes igazgatási feladatok

 • Közútkezelői hozzájárulás – Tulajdonosi hozzájárulás
 • Közterület bérleti szerződés – polgármester által átruházott mértékig. 
 • Gondoskodik a bírósági végrehajtó által kibocsátott és megküldött árverési hirdetmények kifüggesztéséről, záradékolásáról visszaküldéséről
 • Közreműködik a választások, népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolításában


Statisztikai adatszolgáltatás

 • OSAP adatszolgáltatások (TFIK adminisztráció önkormányzati törzsadattár és döntésekre vonatkozó statisztika, OSAP hatósági statisztika)


Ügykezeléshez kapcsolódó feladatok

 • A Loc Lex rendszerben (Integrált Jogalkotási Rendszer) elkészíti, valamint naprakészen nyilvántartja nagykozári és magyarsarlósi önkormányzatok rendeleteit, elvégzi azok egységes szerkezetbe foglalását.
 • Gondoskodik a nagykozári rendeletek honlapon történő megjelenéséről.
 • Közreműködik az önkormányzatok képviselő-testületi üléseiről készült jegyzőkönyvek elkészítésében, aláírás után  felterjeszti az NJT Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul felületére.

 

 • Gondoskodik a polgármesteri hatáskörben született döntések felterjesztéséről az NJT Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul felületére.
 • Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, NJT felterjesztések.
 • Elvégzi a Rendeletek, és Egységes rendeletek  Nemzeti Jogszabály tárba történő továbbítását.
Helyettesíti Kanyik Diána ügyintézőt és dr. Jávorcsik Béla jegyzőt

Piller Norbertné pénzügyi ügyintéző

 • Beérkező számlák érkeztetése, nyilvántartásba vétele, kontírozása, utalása.
 • Rendszeres kifizetések nyilvántartása. Munkabérek és rendszeres kifizetések utalása.
 • Minden hónap 2-ig elkészíti az IMI rendszeren keresztül a táppénzről és a helyi kifizetésekről szóló jelentést, minden hónap 5-ig pedig a változóbéreket.
 • Munkaügyi feladatok ellátása. Jogviszonnyal, bérekkel kapcsolatos iratok elkészítése az IMI rendszerrel.
 • Bankkivonatok felszerelése, könyvelésre előkészítése.
 • Pénztáros távolléte idején a pénztárosi feladatok ellátása.
 • Állóeszköz nyilvántartás vezetése, negyedévenkénti értékcsökkenési leírás elvégzése, kontírozása, könyvelésre előkészítése.
 • Postabélyeg nyilvántartás vezetése.
 • Kimenő számlák készítése.
 • Beszámoló, költségvetés készítésében közreműködés.
 • Éves leltár és selejtezés készítése.
.

Seriné Szabó Éva pénzügyi igazgatás

 • Beérkező számlák nyilvántartásba vétele, utalásra előkészítése.
 • Számlakivonatok és pénztárból történő kifizetések könyvelésre előkészítése és könyvelése.
 • Munkabérek és járulékainak kontírozása könyvelése.
 • Költségvetések (önkormányzati és intézményi) előkészítése és elkészítése, illetve rögzítése.
 • Éves és féléves beszámolók elkészítése, rögzítése.
 • A költségvetési törvényben megengedett kifizetések (gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj, közcélú foglalkoztatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, mozgáskorlátozott támogatások) visszaigénylése MÁK-tól minden hónap 10-ig.
 • Normatívák igénylése és lemondása évente 4 alkalommal (április 30, július 31, október 15 és november 10, a következő évre).
 • Ügyiratok intézése.
 • Kimenő számlák elkészítése, ÁFA bevallás elkészítése.
 • Negyedéves PM infó és mérlegjelentés elkészítése és továbbítása a MÁK felé.
 • A költségvetés és beszámoló előterjesztésének előkészítése a testületi ülésekre.
 • Az országgyűlési és helyhatósági választásokon való részvétel, és a választások pénzügyi elszámolásának elkészítése.
 • MEP-pel történő kapcsolattartás a védőnői és iskola egészségügyi finanszírozással kapcsolatban.
.

Pandurics Katalin pénzügyi ügyintéző

 • Beérkező számlák nyilvántartásba vétele, utalásra előkészítése.
 • Számlakivonatok és pénztárból történő kifizetések előkészítése és könyvelése.
 • Költségvetések (önkormányzati és intézményi) előkészítése és elkészítése, illetve rögzítése.
 • A költségvetési törvényben megengedett kifizetések (gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj, közcélú foglalkoztatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, mozgáskorlátozott támogatások) visszaigénylése a MÁK-tól minden hónap 10-ig.
 • Normatívák igénylése és lemondása évente 4 alkalommal (április 30, július 31, október 15 és november 10, a következő évre).
 • Időközi mérlegjelentések (negyedévente), és továbbítása a MÁK felé.
 • Időközi költségvetési jelentések (havonta), és továbbítása a MÁK felé.
 • Kimenő számlák elkészítése.
 • Áfa bevallás készítése.
 • Statisztikák, különböző adatszolgáltatások teljesítése az államkincstár és különböző szervek felé.
 • Pályázatok egyrészenek írása, és pályázatok elszámolása.
 • A költségvetés és beszámoló előterjesztésének előkészítése a testületi ülésekre.
 • Az országgyűlési és helyhatósági választásokon való részvétel, és a választások pénzügyi elszámolásának elkészítése.
 • MEP-pel történő kapcsolattartás a védőnői és iskola egészségügyi finanszírozással kapcsolatban.
 • Törzskönyvi nyilvántartás elkészítése
 • Pénzügyi vezetői feladatok helyettesítés esetén

Helyettesíti Seriné Szabó Évát és Piller Norbertnét


Szabó Hajnalka adóügyi ügyintéző

 • Adó és azzal kapcsolatos feladatok ellátása: Kivetése, könyvelése, behajtása. Évente a befizetési csekkek postázása, adóváltozáskor határozatok elkészítése és postázása.
 • ASP rendszer kezelése: Adó, Gazdálkodás, Iratkezelő felületen a Hivatali kapu kezelése Nagykozár és Magyarsarlós községekét.
 • Iparűzési adó: Minden év május 31-ig, december 20-ig esedékes adóbevallások feldolgozása, fizetési meghagyások elkészítése, postázása.
 • Egyéb bevételek számlán, idegen bevételek számlán, illeték bevételek számlán a kötelezettségek előírása, behajtása.
 • adószámla kivonatainak szerelése, könyvelése.
 • Számlaegyenlegek lekérdezése és postázása március és augusztus hónapokban
 • Hatóság megkeresésére fizetési felszólítás, behajtás.
 • Nav-hoz köztartozás jelentés küldése
 • Megkeresésre vagyoni helyzet igazolása.
 • Kérelemre adóigazolás kiadása.
 • Pénztár és azzal összefüggő feladatok:
 • Katasztrófa-védelmi referens


Ügykezelés-iktatáshoz kapcsolódó feladatok:

 • A nagykozári, magyarsarlósi önkormányzatok és a KÖH ügyiratainak iktatása, tárgymutatózása, ügyiratok kezelése.

 

Egyéb feladatok: Köztisztviselők, képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelése. Köztisztviselők adatinak nyilvántartása, KÖZIGTAD vezetése

Helyettesíti Piller Norbertnét

 

Szabályzatok, dokumentumok