Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Német Nemzetiségi Önkormányzat

 


„Nagykozári Német ház gazdasági épület tetőszerkezet felújítása II."

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagykozár a „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása” című pályázaton, a  NBER-KP-1-2022/1-000053 azonosítószámú támogatási igényére a „Nagykozári Német ház gazdasági épület tetőszerkezet felújítása II." megnevezésű projektje a Kormány Miniszterelnöksége pályázatán 2 millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Német Önkormányzatunk megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet az épített, kulturális örökség megőrzésére, ápolására, bemutatására, mindig is szívügyének tartotta egy Német ház megvalósítását, a német hagyományok ilyen jellegű ápolását.

A ház első része, mely a lakóépület, ez idáig önerőből és felajánlásokból újult meg, több év kitartó munkájának köszönhetően. A melléképületei azonban nagyon rossz állapotban voltak. A tetőszerkezet gerendái, a lécek az idő és időjárás viszontagságai miatt tönkrementek, elvetemültek, megrogytak, meghajoltak, elkorhadtak, lebontásuk elkerülhetetlen volt, már nem volt mód felújításra, csak cserére. Féltünk, hogy összedőlnek, berogynak. Sajnos beáztak, a cserepek széttörtek, mielőbbi lecserélésük nélkülözhetetlen volt. Az első ütemben, melyet szintén Kormányzati támogatással tudtunk megvalósítani, a régi tetőcserepet, léceket cseréltük le, valamint a bádogos munkát tudtuk finanszírozni. A második ütemben már az új cserepek megvásárlását, felrakását, festési munkálatokat, zárak cseréjét és a górét is fel tudtuk részben újítani. Ha már a tetőszerkezet ép, akkor lehet tovább gondolkodni a funkciókat illetően. Az elképzelésünk az, hogy a régi istállóból kiállító helyiséget rendezzünk be. Itt kapnának helyet a még fellelhető, megmentett régi tárgyak, használati eszközök, pl. a szövőszék, mezőgazdasági eszközök stb., melyek a Tájszobában már nem fértek el.  Ezek bemutatásával lehet következtetni az elődeink életére, hogyan és mivel dolgoztak. A másik helyiség a pajta, melynek közösségformáló, közösségi színtér funkciót szeretnénk adni. Itt adhatnánk helyet egy kemencének, a főzéseknek, sütéseknek, savanyításoknak, befőtt készítéseknek, aszalásoknak és sorolhatnám a teendőket. Ezek által ismertethetjük meg a fiatalabb korosztállyal időseink, elődeink szokásait, átörökíthetjük mindazt a tudást, amivel ők rendelkeztek, és a mai kor szellemében is megállja a helyét bármelyik munkafolyamat. Természetesen a régi tradíciókat megőrizve. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy megőrizzük, megörökítsük, archiváljuk és bemutassuk azt a tudást, amely szüleink, nagyszüleink számára természetes volt, az épületet ahol éltek, dolgoztak, be tudjuk mutatni a fiatalabb korosztálynak. A gazdasági épületek felújítása létfontosságú volt számunkra, mert csak így tudunk nyitni a közösségek felé, csak abban az esetben lehet a helyiségeket berendezni, ha már a tetőszerkezet ép, nem ázik be, ekkor már meg tudjuk tölteni programmal, élettel. Sajnos önerőből nem tudtuk mindezt megvalósítani. A Kormány által biztosított támogatással mindez megvalósulhatott! Ezzel régi álmunk vált valóra.

Nagykozár, 2022. március 22. 

Herbelyné Baron Mária

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke


 

 S E P T E M B E R F E S T

2021. Szeptember 26.

Ez évben szept. 26-án került megrendezésre településünkön a ”Septemberfest” Német Nemzetiségi Délután, ahol a helyi lakosságon kívül környékbeli településről is érkeztek vendégek. A program 8.30 órakor német nyelvű szentmisével kezdődött templomunkban, majd 17 órától a Művelődési Házban folytatódott kulturális műsorral, melynek fellépői a helyi óvodások, a bogádi körzeti Dr. Berze Nagy János Általános Iskola diákjai, valamint különböző német nemzetiségi csoportok voltak.

A műsort színesítette, hogy a nap folyamán egy kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, mely kiállítás a program szerves részeként működött. A jelenlévők kis ízelítőt kaphattak a korabeli helyi viseletekből, használati tárgyakból, az összegyűjtött fényképeken keresztül pedig betekintést nyerhettek a mindennapi élet és jeles események megörökített pillanataiból. Az érdeklődők idén is megtöltötték a helyi művelődési házat. A fellépések végeztével mindenkit megvendégeltünk étellel, itallal. (vegyes pörkölt galuskával, pogácsa, színes kalács, házi húzott rétes).

Az est folytatásaként zenés, táncos mulatságon vehettek részt a szórakozni vágyó vendégek.

A program német nyelven zajlott, a műsorvezető a rendezvény kezdetekor is ismertette a támogatók névsorát, ill. kiknek a segítségével, támogatásával valósulhatott meg a rendezvény. A rendezvény fő támogatója Magyarország Kormánya, kinek ez úton is köszönetünket fejezzük ki.

Nagy örömünkre a jelenlévő nézőktől a helyszínen és utólag kapott visszajelzések szerint a műsor nagyon jól sikerült, igazi fesztiváli hangulata volt, mindenki remekül érezte magát.

Örömmel tapasztaltuk, hogy kezdeményezésünkkel hagyományt sikerült teremteni.

Ezen kezdeményezéssel kívánjuk összefogni a német nemzetiséghez tartozó, e közösséghez kötődő lakosságot, ezzel is erősítve a nemzetiségi öntudatot, identitástudatot.

Célunk, hogy minél több embert megszólítsunk, az új lakókat pedig bevonjuk mindennapi életünkbe, ezáltal is megismertetve őket szűkebb környezetük múltjával.

Bízunk benne, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy anyanyelvünket használva átörökíthessük a még meg lévő hagyományainkat, értékeinket.

Herbelyné Baron Mária

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Ünnepség Keresztelő Szt. János tiszteletére felszentelt templomunk alapításának 285. évfordulója alkalmából

Német Nemzetiségi Önkormányzatunk jelentős szerepet tölt be Nagykozár község kulturális életében. A nemzetiségi önkormányzat igyekszik megragadni minden olyan lehetőséget, mely a település kulturális életének színesítését, értékeinek megőrzését teszi lehetővé, ezáltal igen sokfajta tevékenység megvalósításában vesz részt. Ilyen rendezvény volt a 285 éve Keresztelő Szt. János tiszteletére felszentelt templomunk ünnepi megemlékezése, melyet Magyarország Kormánya is támogatott. E jeles ünneplés vasárnap (2021. 06. 27.) búcsúi szentmisével kezdődött. A szentmise celebrálására Felföldi László pécsi megyéspüspök Urat kértük fel, aki örömünkre elfogadta meghívásunkat. Remek alkalom volt arra, hogy megismerjük a nem régen kinevezett püspökünket és beszélgetésbe elegyedhettünk vele. Meghívást kaptak a Nagykozárban szolgálatot teljesített plébánosok is, melyet Bartha Zsolt plébános el is fogadott, részt vett az ünnepségen. A szentmisét követően Felföldi László pécsi megyéspüspök Úr, Nagy Norbert plébánosunk, és Bartha Zsolt plébános megáldották a templom falán elhelyezett emléktáblát, melyet e kerek évforduló tiszteletére állíttattunk. Az emléktábla avatása koszorúzással fejeződött be. Koszorút helyezett el Nagykozár Községi Önkormányzat, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzatunk, amit fúvos együttes kísért. Az avatást követően agapéra, szeretetvendégségre vártunk, invitáltunk mindenkit, aki részt vett a közös ünneplésen. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindenkinek a segítségnyújtásért és részvételért!

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagykozár

 

Pécsi úti kőkereszt megáldása

 

A vallásos emlékek és az építészeti örökség megőrzése, karbantartása, közösségünk történelmi emlékeinek fennmaradását és a társadalmi kapcsolatok erősítését, az összetartozást és az összetartást is szolgálja. Értékeink védelme és továbbörökítése a legfontosabb számunkra!

Német Önkormányzatunk feladatának tekinti a régi keresztek megőrzését, felújítását, gondozását, ezzel is emlékezve elődeinkre, valamint ezzel is hozzájárulva településünk szebbé tételéhez!

Mindez pályázat útján, a Miniszterelnökség kormányzati támogatásának köszönhetően, valamint a települési önkormányzat hozzájárulásával valósulhatott meg!

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az ünnepség szebbé tételéhez, valamint megtisztelt bennünket jelenlétével!

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagykozár

 

Pályázat azonosító: NEMZ-N-20-0163

Támogató neve: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Projekt címe: „Pécsi úti kőkereszt felújítása”

 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Nagykozár

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2002 őszén alakult Herbelyné Baron Mária kezdeményezésére, igaz akkor még Német Kisebbségi Önkormányzat elnevezéssel.

2011 év végén jóváhagyta az országgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló törvényt. A jogszabály szerint 2012. január 1-től, megváltozott a kisebbségi önkormányzatok elnevezése, így a mi elnevezésünk is megváltozott.

Nevünk ma: Német Nemzetiségi Önkormányzat.
A testület tagjainak száma: 4 fő, mivel a regisztrációk alkalmával több, mint százan vallották magukat német anyanyelvűnek.


Elnök: Herbelyné Baron Mária, elnök helyettes: Kerner István Róbertné, tagok: Katreiner Miklósné és Wenczler Antalné.

A nemzetiségi anyanyelv ma is a legfontosabb eleme, kerete a nemzetiségi létnek.

Az anyanyelv oktatása, használata és ápolása minden nemzet és etnikai csoport fennmaradásának, a nemzeti tudat létezésének alapvető feltétele.

Ezért a testület fő feladatának tartja,

- hogy szorgalmazza és támogassa a németnyelv oktatását az óvodában és iskolában.

Sokan vélekednek úgy, hogy az élő nemzetiségek jövője egyre inkább az óvodában, az iskolákban dől el, hiszen a nemzetiségi identitás átörökíthető.

- Fontos megbecsülni a történelmi hagyományokban gyökerező kultúrát. Ápolni kell, éleszteni, terjeszteni és a következő generációnak átadni a nemzeti és nemzetiségi kultúrát, a hagyományokat, viseletet, a népművészetet, a zenei, az ének és a tánckultúrát, a népi irodalom emlékeit.

- Fontos a nemzetiséghez tartozás vállalásának lehetősége. Összefogni a nemzetiségi közösséghez tartozó, e közösségekhez kötődő lakosságot, valamint fontos a nemzetiségi öntudat, identitástudat erősítése.

- Fontos feladat a közösséget megillető jogok érvényesítése, érdekképviselete, a nemzetiségünket érintő ügyekben élünk a döntési, véleményezési, javaslattételi jogunkkal.

- Feladat a népi kultúra elemeinek gyűjtése, feldolgozása, bemutatása, közreműködni új hagyományőrző közösségek kialakításában, ezekhez segítséget adni. Bízunk abban, hogy a települési önkormányzat biztosítani fogja egy német tájszoba létrehozását, hiszen az utolsó pillanatokat éljük a még fellelhető tárgyi eszközök megmentését illetően.

Minden nemzetiségnek vissza kell nyúlnia gyökereihez, azokat ápolnia kell.

- A nemzetiségi hagyományok, szokások mentése, szakszerű megőrzése nagyon fontos feladat.

Egy nemzetiség tagjait a nyelv, a kultúra, a hagyományok és a származás, az összetartozás tudata, valamint a nemzetiségük megőrzésére irányuló akarat tartja össze.

Programjaink

 • Tavasszal  megrendezzük településünk Borversenyét, ill. Bormunstráját, melyre minden falubelit, volt nagykozári lakóst és minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. Szívesen látunk minden boros gazdát, akinek valamilyen kötődése van/volt falunkhoz. A bor minősítésén  kívül növényvédelmi előadással és sok értékes díjjal jutalmazzuk a résztvevőket.  Az est egy könnyed vacsorával egybekötött zenei mulatsággal zárul.
 • Részt veszünk a Húsvéti és Adventi játszóházak szervezésében, lebonyolításában.
 • Májusfát állítunk, és részt veszünk a falu rendezvényein.
 • Augusztus hónapban zarándokolni szoktunk.
 • Szeptember a „hagyományápolás”   hónapja. Ekkor rendezzük meg hagyományainkhoz híven a ”Septembefest”-et, Német Nemzetiségi Délutánt. Szívesen látogatnak vissza az elszármazottak, jó alkalom az újratalálkozáshoz, régi idők felelevenítéséhez és nem utolsó sorban egy jó kiadós beszélgetéshez. A program német szentmisével kezdődik, majd énekkarok, tánccsoportok, fúvószenekarok lépnek fel kicsik és nagyok örömére. Lehetőséget kap minden generáció a bemutatkozásra, minden korosztály ízelítőt ad műsorából. A hagyományőrzés, a népi kultúra elemeinek gyűjtése, bemutatása is színfoltja rendezvényünknek. Kiállítást szervezünk népviseletből, bemutatjuk a régi ruházatot, asztalterítőt, ágyterítőt, használati tárgyakat, menyasszonyi koszorút, imakönyvet (és még sorolhatnám), valamint régi fényképeket, melyeknek mindig nagy sikere van. A jó hangulathoz párosul a finom étel és ital, mellyel mindenkit megvendégelünk. 
  Az est elmaradhatatlan része  a Svábbál.
 • Októberben az Időseket köszöntjük.
 • November hónapban koszorút helyezünk el a Hősök Emlékművénél (I.-II. VH.)
 • Márton napján az óvodás gyerekekkel és szüleikkel, nagyszüleikkel együtt „Lampionos felvonuláson” veszünk részt, melyhez egyre többen csatlakoznak.
 • Decemberben részt veszünk hangversenyeken, megtartjuk a Roratet és Szeretet reggelit, és az év utolsó szentmiséjén Agapet szervezünk.
 • Heti rendszerességgel, pénteken 19 órától sváb összejövetelt tartunk, ahol a beszélgetésé, zenehallgatásé és a gasztronómiáé a főszerep.

 

 

Támogatások

Az önkormányzat

 • az óvodának minden évben játékot, ill. szemléltető eszközöket, könyveket vásárolunk
 • az óvodai német nevelő továbbképzését támogatjuk
 • a bogádi ált. iskolát könyvvásárlással, ill. szemléltető eszközök vásárlásával támogatjuk
 • a katolikus templomot 
 • a nagykozári „Lila Akác” Nyugdíjas Klubbot
 • a MAGenta Alkotó Közösségért Egyesületet
 • SZOCEG Nonprofit Kft Idősek Klubját
 • a települési önkormányzat rendezvényeit (Falunap, Szármafőző fesztivál, Gyermeknap, testvértelepülés fogadását..)

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programokon készült fotók megtekinthetők a FOTÓ Galéiánkban!

 

Elérhetőségeink:

Német Nemzetiségi Önkormányzat

7741 Nagykozár, Kossuth u. 32.

 

Elnök:

Herbelyné Baron Mária      +36-30/3772308         7741 Nagykozár, Ifjúság u. 10.

                                               Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elnök helyettes:

Kerner István Róbertné      +36-30/2695070         7741 Nagykozár, Sport u. 5.

                                               Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tagok:

Katreiner Miklósné              06-72/473-297            7741 Nagykozár, Petőfi u. 28.

Wenczler Antalné                 06-72/473-281            7741 Nagykozár, Bogádi u. 23.