Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat

Pályázó neve: Nagykozár Községi Önkormányzat

Konzorciumi tagok: Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Nagykozár

Megítélt összeg: 197 852 222 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 197 852 222 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben” című projekt Nagykozár Községi Önkormányzat, Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködése keretében valósul meg. A projekt keretében fejlesztésre kerül a három települést ellátó felnőtt és gyermek háziorvosi és iskolaegészségügyi ellátás és a 2 körzettel működő védőnői szolgálat. A fejlesztéssel érintett három település Nagykozár, Bogád és Romonya Baranya megye keleti részén, a Pécsi járásban, Pécs város közvetlen szomszédságában fekszenek. Nagykozár lakosságszáma 1993 fő, Bogád lakossága 1115 fő, Romonya lakosságszáma pedig 535 fő. Az OEP által leigazolt lakosságszám: a háziorvosi ellátás esetében 3612 fő, az iskola-egészségügyi ellátás esetében 298 fő, a védőnői szolgálat esetében 477 fő.

A pályázat célja Nagykozár és Bogád esetében új épület létrehozása a háziorvosi (vegyes – felnőtt és gyermek - praxis, iskola-egészségügyi ellátás) ellátás és a védőnői szolgálat számára szükséges helyiségek kialakításával, Romonya vonatkozásában a meglévő háziorvosi rendelő épületének felújítása, az épület átalakítása és alkalmassá tétele a védőnői szolgálat ezen épületbe való költöztetésére.

Az egészségügyi alapellátást egyéni vállalkozó házi orvos látja el Nagykozár Községi Önkormányzattal, Bogád Község Önkormányzatával és Romonya Község Önkormányzatával 2013-ban kötött feladatellátási szerződés keretében. Dr. Lovász Lilian a feladat-ellátási szerződés értelmében a három településen vegyes praxisban latja el a gyermek és felnőtt háziorvosi alapellátást. A szerződés értelmében ezen felül iskola-egészségügyi és foglalkozás-egészségügyi alapellátást is végez. A védőnői szolgálatot Nagykozár Községi Önkormányzat 2 körzetben látja el. A védőnői körzetek által ellátott terület Nagykozár, Bogád, Romonya települések.

Nagykozár esetében a háziorvosi rendelő jelenleg a művelődési ház épületében működik, míg a védőnő egy különálló épületben végzi a tanácsadást. A művelődési ház épülete az egészségügyi ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályi feltételek szerint nem bővíthető. A védőnői ellátást biztosító jelenlegi épület talajvízzel telítődött területen fekszik, gazdaságos felújítása nem lehetséges. Bogád esetében a háziorvosi rendelés jelenleg a polgármesteri hivatal helyiségeiben történik, ugyanitt tartja a védőnő is a tanácsadást. A hivatal épülete telekhatáron belül nem bővíthető. Romonya rendelkezik önálló háziorvosi rendelővel, mely épület másik felében korábban a jegyzőségi hivatal működött. A felújítás eredményeképpen az épület egészségházként tud működni a háziorvosi és a védőnői ellátás egy épületbe integrálásával. Az orvosi rendelők és a volt jegyzőségi irodák akadálymentesítése korábban megvalósult a 2006-ban készült építési engedélyezési terv alapján, az akkori jogszabályok és előírások szerint. A pályázatban szereplő védőnői tanácsadó kialakítása során az érintett részek akadálymentesítése természetesen a jelen jogszabályok szerint fog megvalósulni. Az orvosi rendelőnél a homlokzati ablakok cseréjén kívül más belső átalakítása nem lett tervezve.

A tervezett tevékenységek eredményeképpen a felújított és újonnan megépített rendelők és tanácsadók eleget tesznek a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a projekt megfelel a pályázati felhívás által támasztott szakmai követelményeknek.

Önállóan támogatható tevékenységek között megvalósításra kerül közfinanszírozott, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi (vegyes praxis, iskola-egészségügyi ellátás) rendelők és védőnői tanácsadók felújítása Romonya Községben és építése Nagykozár Községben és Bogád Községben.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek között megvalósul a praxisokhoz az eszközbeszerzés; iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges eszközök beszerzése, helyiség kialakítása Bogádon, a mozgó szakorvosi szolgálat részére helyiség kialakítása Nagykozáron, parkoló-férőhely és akadálymentes parkolóférőhely létesítése, valamint udvarfelújítás.

 

A projekt várható fizikai befejezése: 2019.10.31

 

 

Kategória: Kiemelt pályázatok