Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Nagykozári Körjegyzőség komplex akadálymentesítése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Nagykozári Körjegyzőség komplex akadálymentesítése

 

A projekt keretében megvalósult a Nagykozári Körjegyzőség épületének komplex akadálymentesítése, az ott elérhető közszolgáltatásokkal (igazgatási ügyintézés, szociális ügyek, anyakönyvi igazgatás, I. fokú építési munkák, adó és pénzügyi ügyintézés) együtt. Az előkészítés a képviselőtestületi döntés után kezdődött meg. Az előkészítési munkák során az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei  Egyesületével, valamint szintén mozgáskorlátozott rehabilitációs környezettervező szakértő segítette a tervezési fázist, amelynek eredményeként elkészültek a tervek. Az önkormányzat a „Segédlet a komplex akadálymentesítéshez” című dokumentum minimumkövetelményeit valósította meg a fejlesztés folyamán.

Az épület környezetének átalakítása:

Az épületbe az akadálymentes bejárat a gyalogos kapun keresztül lett megoldva, itt kialakításra került egy rámpa az épület déli homlokzata előtt, a mozgáskorlátozottak így az udvar felöl tudnak bejutni az épületbe, az udvarban került elhelyezésre egy akadálymentes parkoló is, amelyből a bejutás az épületben szintén akadálymentes. Az épület utcáról nyíló bejáratát csak részben lehetett akadálymentesíteni.

Az épület belsőben végzett átalakítások:

A fogyatékos emberek által használt helyiségek (147,45m2) szintkülönbség nélkül érhetőek el, a folyosón is biztosított a kerekesszékkel történő megfordulás (akadálymentes közlekedő 65,05m2-en). A belső ajtók átépítésre kerültek, így biztosított a kerekesszékkel való közlekedés. Mozgássérültek számára vizesblokkot alakítottunk ki az akadálymentesítésre vonatkozó követelmények betartásával. A teljes körű akadálymentesítésnek való megfelelés céljából a látásukban valamint hallásukban korlátozottak részére szükséges elemek, burkolati jelölések és anyagok is beépítésre kerültek.

Infokommunikációs akadálymentesítés:

Tájékozódást elősegítő információs táblákat helyeztünk el, amelyek könnyen érthetőek, kontrasztosak és legtöbbször piktogrammal vannak ellátva, egyes helyeken dombornyomott táblák kerültek kihelyezésre, braille írással, továbbá egy telepített indukciós hurok a házasságkötő teremben és egy mobil indukciós hurok - amely a körjegyzői irodában érhető el - segíti a halláskárosultakat a közszolgáltatások akadálymentes igénybevételében.

 

Kedvezményezett: Nagykozár Község Önkormányzata
  7741 Nagykozár, Kossuth L. út 32.
   
Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
  www.vati.hu
   
Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
  www.nfu.hu