Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.tv.(Ker.tv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza.
Az a kereskedő, aki engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a Ker. tv. 3.§ (4) bek.-e alapján maga választhatja meg.
A Kormány kereskedelmi hatóságként a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Az üzlet az üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel, egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően üzemeltethető.
A Korm. rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza a kereskedő által forgalmazható termékköröket. A 3.sz. melléklet a kizárólag üzletben forgalmazható - ezáltal működési engedélyköteles - termékek felsorolását tartalmazza.
A bejelentést és a kérelmet formanyomtatványon kell megtenni, illetve benyújtani.
Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintézők szolgálnak.

  • A működési engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 10.000,-Ft
  • A működési engedély módosítása iránti kérelem: 3.000,-Ft
  • A működési engedély másodlat kiállításának illetéke: 3.000,-Ft
  • A bejelentés illetéke: 2.200.-Ft
  • A bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentésének illetéke: 2.200.-Ft
Kategória: Korábbi hírek